Wat is de betekenis van tekenkunst?

2002
2022-11-27
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

tekenkunst

Tekenkunst is: 2-dim; de verzamelnaam voor beelden (zie beeld (2)) die zijn vervaardigd door te tekenen; wanneer er sprake is van andere 2-dim technieken bijv. grafiek of schilderen dan spreek je resp. van grafische kunst en schilderkunst.

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tekenkunst

v., de kunst om op een plat vlak dingen weer te geven, die aan de verbeelding of rechtstreeks aan de werkelijkheid ontleend zijn, door middel van lijnen en vlakken, die door kleur of toon uitkomen tegen het grondvlak, waarop men deze heeft aangebracht.

1959
2022-11-27
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Tekenkunst

Het vervaardigen van een afbeelding door middel van lijnen en kleuren.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Tekenkunst

v., kunst om iets in lijnen en tinten af te beelden.

1947
2022-11-27
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Tekenkunst

Tekening (Fr. dessin; It. disegno; E. drawing; D. Hand¬zeichnung) De meeste tekeningen zijn voorbereidingen en in de kunst vertegenwoordigt de t. vrijwel steeds een vroeger stadium in de ontwikkeling van het definitieve kunstwerk, dat daarom in artistiek opzicht vol-strekt niet hoger behoeft te staan. Vaak bevat nl. de im¬pulsief opgezette...

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tekenkunst

v. (de kunst van tekenen, iets met lijnen af te beelden).