Wat is de betekenis van Teken?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

teken

teken - Zelfstandignaamwoord 1. (semiotiek) symbool, signaal, aanduiding Dat prachtige wegennet is een teken van aanzienlijke welvaart. 2. een afgesproken gebaar Eindelijk kreeg hij het teken om van start te gaan. 3. (taalkunde), (muziek), (wis...

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

teken

teken - zelfstandig naamwoord uitspraak: te-ken 1. wat iets anders aanduidt ♢ rode wangen zijn een teken van gezondheid 1. dat is een goed teken [dat belooft iets goeds] ...

Lees verder
2002
2022-01-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

teken

Een teken is: 1) (beeldend): m.o. evidente tekens en artificiële tekens; een evident teken is een schematisering van de waargenomen werkelijkheid; zie ook pictogram; een artificieel teken is een beeld (2) dat betekenis heeft op grond van afspraak, bijv. letters, cijfers, verkeersborden; 2) (drama): een element van dramatisch spel, zoals intonatie,...

Lees verder
2001
2022-01-20
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Teken

Een vormgegeven theatraal-(→)dramatisch element dat verwijst naar een onderliggende (→) dramatische betekenis. Een, via de zintuigen waarneembaar element van (→) dramatisch spel, zoals intonatie, houding, gebaar, kostuum, stilte en degelijke, die voor de toeschouwer, op basis van kennis, ervaring en (→) interpretatie een bepaalde betekenis heeft, d...

Lees verder
2000
2022-01-20
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Teken

Teken (uit of van de hemel, van God), voorval dat de macht van God kenbaar maakt, wonderbaarlijke gebeurtenis. Een teken aan de wand, een waarschuwend teken, een teken van naderend onheil. Het gebruik van teken voor iets dat de macht van God duidelijk maakt, vinden we bijvoorbeeld in Lucas 11:16, ‘Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel...

Lees verder
1992
2022-01-20
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Teken

Zie teken en symbool, universalia en particularia (voor het onderscheid type/teken).

1981
2022-01-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

teken

grote mijten die zich vastzuigen in de huid van mensen, honden, weidedieren en vogels. Volgezogen met bloed bereiken ze de grootte van een erwt. Na het bevochtigen met benzine laten zij los. Wanneer de kop in de huid blijft steken, kunnen ernstige ontstekingen het gevolg zijn.

Lees verder
1970
2022-01-20
Encyclopedie van het dierenrijk

Schrijver op Ensie

Teken

Familie: Ixodidae Teken (Ixodes) Teken bezitten een van weerhaken voorzien steekapparaat, dat ze in de huid van mens en dier boren en waarmee ze zich verankeren. De dieren kunnen als ziekteverbreiders grote schade veroorzaken. De bekendste Europese soort is Ixodes ricinus.

Lees verder
1965
2022-01-20
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

TEKEN

gevoelselement waardoor we iets kennen of herkennen. In tegenstelling tot het → signaal, dat zich richt op een → reflex of op het → onbewuste, doet het teken een beroep op het verstand.

1952
2022-01-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Teken

s.n., teken (it), blyk (it), grant.

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Teken

o. (-s, -en, inz. in de bet. 8, doch ook in andere bet.), 1. iets waardoor zich een feit, een gevoel enz. openbaart, uiting, blijk, symptoom: een klacht was het enige teken van verzet; hij begon tekenen van ongeduld te geven; tekens van zwangerschap; tekenen van leven geven; een rode kleur op de wangen is een teken van gezondheid.;...

Lees verder
1949
2022-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Teken

(Ixodoidae), spinachtige dieren, beh. tot de mijten*; zuigende monddelen met scherpe uitsteeksels, waarmee zij zich in de huid vasthaken; leven op planten vanwaar zij op dieren overgaan om bloed te zuigen.

1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

teken

o. tekens, verheven inz. in bet. 1 en 9 tekenen, tekentje (in het alg. zinnelijk waarneembare aanduiding, openbaring van iets; inz 1 blijk, symptoom, verschijnsel, uiting; 2 voorteken, voorspellend teken; 3 zinnebeeld, symbool; 4 voorwerp, meegedragen, figuur aangebracht of door een beweging aangegeven om iem. of iets aan te duiden; 5 leesteken; fi...

Lees verder
1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Teken

noemt men de ➝ mijten, of in het bijzonder daaronder de fam. der Ixodidae: spinachtige dieren met zuigsnuit, die op planten leven, vanwaar de wijfjes op dieren overgaan om bloed te zuigen; ➝ Hondenteek.

1916
2022-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Teken

Teken - of Mijten, Acarina, een orde der Spinachtige dieren. Zijn van de echte spinnen terstond te herkennen, door het volkomen ontbreken van geleding; het lichaam is min of meer erwtvormig. Dp twee paar monddeelen zijn ingericht tot bijten, of steken en zuigen. De 4 paar pooten zijn gewoonlijk goed ontwikkeld. Ontwikkeling door eieren de uit deze...

Lees verder