Wat is de betekenis van tegenstand?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

tegenstand

tegenstand - Zelfstandignaamwoord 1. verzet Woordherkomst samenstelling van tegen en stand

Lees verder
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

tegenstand

tegenstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: te-gen-stand 1. het proberen iets tegen te houden ♢ er was veel tegenstand tegen deze maatregel Zelfstandig naamwoord: te-gen-stand de tegenstand Synoniemen...

Lees verder

Direct toegang tot alle 10 resultaten over tegenstand?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Tegenstand

s., tsjin-, wjerstân, geäksel (it); — bieden, tsjinwar dwaen.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tegenstand

m., 1. verzet: tegenstand bieden, tegenstand ondervinden, ontmoeten; zonder tegenstand rukten ze de stad binnen. 2. (werkt.) even grote, doch in tegengestelde richting werkende kracht, die een lichaam van een ander lichaam ondervindt wanneer het daarop een zekere kracht uitoefent; weerstand; reactie: bij het neerslaan van de...

Lees verder
2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tegenstand

m. (verzet, belemmering): tegenstand bieden; tegenstand ondervinden; zonder tegenstand.

2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

tegenstand

('te:gən) m. (–en) 1. Eig. het tegenstaan (1), weerstand, verzet : – bieden; – ondervinden, ontmoeten; alle – breken; zonder – overwinnen. 2. Metf. Werkt. reaktie, terugwerking : de – die men bij een lichaam ondervindt, wanneer men het breken wil.

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tegenstand

m. 1. verzet; 2. weerstand; reactie.

Lees verder
2023-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Tegenstand

weerstand, zie ald.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Tegenstand

Tegenstand - m. verzet: tegenstand bieden, zich verzetten; — belemmering, verhindering; tegenstand ondervinden; — verdediging, het verweren; ...STANDER, m. (-s), vijand, weerstrever, iem. wiens gevoelen tegenover dat van een ander staat.

Lees verder
2023-05-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Tegenstand

Tegenstand moet bij het verrigten van arbeid overwonnen worden. Men onderscheidt in het algemeen nuttigen tegenstand, die het doel uitmaakt, hetwelk men tracht te bereiken, en schadelijken tegenstand, dien men niet kan vermijden. Tot de schadelijke tegenstanden rekent men de wrijving, een gevolg van de oneffenheden der over elkander zich bewegende...

Lees verder