Synoniemen van Tegenspraak

2020-01-27

Tegenspraak

Tegenspraak - v. het tegenspreken; geen tegenspraak verdragen kunnen; met zichzelf in tegenspraak komen, zich tegenspreken; — den geest van tegenspraak hebben, gaarne tegenspreken; — veel tegenspraak ontmoeten, veel tegengesproken worden, verzet vinden; heftige tegenspraak bij iem. vinden, heftig mondeling verzet; — zonder tegenspraak, zonder dat men het kan tegenspreken.

2020-01-27

tegenspraak

tegenspraak - zelfstandig naamwoord uitspraak: te-gen-spraak 1. verzet met woorden ♢ mijn moeder duldt geen tegenspraak 2. wat niet klopt met andere uitspraken ♢ die bewering is in tegenspraak met wat je eerder zei Zelfstandig naamwoord: te-gen-spraak de tegenspraak Synoniemen di...

2020-01-27

Tegenspraak

Zie contradictie.

2020-01-27

Tegenspraak

of contradictie (logica) bestaat tusschen twee oordeelen, die elkaar rechtstreeks en zonder meer ontkennen; deze kunnen dan noch tegelijk waar, noch tegelijk valsch zijn. Lit.: J. Th. Beysens, Logica (81923, 64).

2020-01-27

tegenspraak

tegenspraak - Zelfstandignaamwoord 1. tegenspreken, ontkennen Woordherkomst samenstelling van tegen(bijwoord) en spraak(zelfstandig naamwoord) Synoniemen contradictie, preut

2017-04-19

Contradictie of tegenspraak

Een propositie die op logische gronden onwaar is. De wet of het principe der contradictie (ook wel genoemd van noncontradictie) zegt dat niets een gegeven eigenschap tegelijk kan hebben en niet hebben, of dat een propositie en haar negatie niet beide waar kunnen zijn. Twee proposities zijn contradictoir als de ene de negatie is van de andere, of als noch beide waar noch beide onwaar kunnen zijn (‘X is zwart’, ‘X is niet zwart’). Ze zijn contrair als ze niet beide waar maar wel beide onwa...

2018-12-13

Contradictoor of op tegenspraak

Contradictoor of op tegenspraak - noemt men een procedure of het daarin gewezen vonnis, wanneer in het geding beide partijen zijn verschenen; dit in tegenstelling met eene verstekprocedure of -vonnis.

2019-07-09

antilogie

antilogie - v., tegenspraak.

2019-07-10

antiphrasis

antiphrasis - v. tegenspraak

2019-09-20

contradictie

v. tegenspraak; tegenstrijdigheid.

2019-03-13

Contradictie

Contradictie - tegenspraak.

2019-07-17

raisonement

raisonement - o., redeneering,tegenspraak.

2019-09-19

exceptie

v. uitzondering; tegenwerping, tegenspraak. verwering van de beklaagde op een punt dat met de hoofdzaak betreft.

2019-10-02

antilogie

v. tegenspraak, tegenstrijdigheid.

2019-09-20

contradictio in adjecto

(Lat.) tegenspraak in het bljgevoegde, bv. koud vuur, gouden ijzer; contradictio In terminis, tegenspraak in de woorden der redenering.

2019-07-10

contradictie

contradictie - v. (contradictiën), tegenspraak, tegenstrijdigheid

2018-09-27

Objectie

v. (-s, ...tiën), tegenwerping, tegenspraak.

2019-07-11

contradictie

contradictie, - v., tegenspraak; tegen strijdigheid.

2019-09-19

legitimus contradictor

(Lat.) m. de tot tegenspraak bevoegde.

2019-07-11

contradictio in terminis

contradictio in terminis, - tegenspraak in woorden.