Wat is de betekenis van tegenpartij?

2023-12-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

tegenpartij

tegenpartij - Zelfstandignaamwoord 1. de andere partij Woordherkomst samenstelling van tegen(bijwoord) en partij(zelfstandig naamwoord)

2023-12-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

tegenpartij

tegenpartij - zelfstandig naamwoord uitspraak: te-gen-par-tij 1. partij die in een strijd tegenover een andere partij staat ♢ de tegenpartij beweert iets heel anders 2. andere partij in een muziekstuk ...


Direct alle 6 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Tegenpartij

s., tsjinpartij; (bij wedstrijden), tsjinpartûr (it), -partuer (it).

2023-12-12
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tegenpartij

v. tegenpartijen (partij of persoon, die tegen een andere is, tegenover een andere staat, tegenstander).

2023-12-12
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

tegenpartij

('te:gən) v. (–en) 1. Algm. partij, persoon of groep van personen die tegen een andere optreedt : de – een nederlaag toebrengen. 2. Inz. a. met betrekking tot een strijd in rechte : de advokaat der –. b. Muz. partij die tegen een andere zingt.

2023-12-12
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tegenpartij

v. (-en), 1. persoon of groep van personen die tegenover een andere persoon of groep staat, tegenstander; (recht) advocaat van de tegenpartij; 2. (muziek) partij die tegen een andere zingt: de tegenpartij kwam niet goed uit.