Wat is de betekenis van Te berde brengen?

2024-07-16
Vergeetwoord

Redactie Ensie (2023)

te berde brengen

"Te berde brengen" is een Nederlandse uitdrukking die betekent dat je een onderwerp, idee, probleem of standpunt in een gesprek of discussie introduceert. Dit kan op een formele of informele wijze gebeuren. Het houdt in dat je iets ter sprake brengt, in de hoop dat anderen erop zullen reageren of erover zullen nadenken.

2024-07-16
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Te berde brengen

er mee voor den dag komen, ter sprake brengen. Waarschijnlijk is hier berd (bred, bord of plank) de tafel, waarop de kooplieden hun waren uitstalden. Bred of berd (thans bord) is oorspr. plank (zooals Brett nog in ’t Hoogd.); vgl. uithang bord, schoolbord, tafelbord (oorspr. van hout), bordpapier, d. i. letterlijk: plankpapier; men deed nl. o...