2020-01-24

t.b.v.

t.b.v. - Afkorting 1. voor, met het oog op Dit maakt de term ‘norm’ t.b.v. evaluatie minder bruikbaar. 2. voor, voordeel opleverend voor, met een opbrengst die ten goede komt aan Fancy fair t.b.v. de slachtoffers van de zeebeving te Ceram en voor Transvaal, georganiseerd door Trudy Valette 3. met de geldswaarde (gevolgd door de aanduiding van een bedrag)

2019-06-13

telecommunicatietorens

Toren t.b.v. datacommunicatie.

2019-06-13

drinkwaterbekkens

Bassin t.b.v. de drinkwatervoorziening.

2019-06-13

luchtvaartlichten

Navigatielicht t.b.v. de luchtvaart.

2019-06-13

uitzichttorengebouwen

Toren t.b.v. de recreatie.

2019-06-13

radartorens

Toren t.b.v. radarsignalering c.q. radargeleiding.

2019-06-13

zeevaartlichten

Navigatielicht t.b.v. de scheepvaart, niet zijnde een vuurtoren.

2019-06-13

radiotorens

Toren t.b.v. het verspreiden van radio- en televisiesignalen.

2019-06-13

slijpstenen

Door de molen aangedreven slijpstenen t.b.v. divers slijpwerk.

2019-06-13

oliewinning

Installatie t.b.v. de winning of transport van aardolie.

2019-06-13

gaswinningsinstallaties

Installatie t.b.v. de winning of transport van aardgas.

2019-06-13

brandtorengebouwen

Toren t.b.v. het signaleren van een (bos)brand.

2019-06-13

carpoolplaatsen

Parkeerplaats voor personenwagens langs doorgaande wegen t.b.v. carpoolers.

2019-06-13

brandtorens

Toren t.b.v. het signaleren van een (bos)brand. (BRT)

2016-12-20

WIDO

WIDO staat voor Overwegbeveiliging WaarschuwingsInstallatie voor DienstOverpaden. Een waarschuwingsinstallatie t.b.v. persoonlijke veiligheid.

2019-06-13

caravanparken

Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie, voornamelijk ingericht met stacaravans. (Leestekens)

2019-06-13

campings

Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie voornamelijk voor tenten en caravans.

2019-06-13

infiltratiegebieden

Gebied waar water wordt gezuiverd door infiltratie t.b.v. de drinkwatervoorziening.

2019-06-13

golfmeetpalen

Paal uitgerust met instrumenten t.b.v. het doen van waarnemingen betreffende golfbewegingen.

2019-06-13

gaswiningsgebieden

Gebied met installatie(s) t.b.v. de winning of transport van aardgas.