Wat is de betekenis van taxonomie?

2019
2021-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

taxonomie

taxonomie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de tak van wetenschap die zich bezighoudt met het vinden, beschrijven, indelen en benoemen van levende wezens. Al dan niet hetzelfde als systematiek Door het politieke klimaat is taxonomie een uitstervende wetenschap. 2. (biologie) een indel...

Lees verder
2018
2021-01-28
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Taxonomie

Wetenschap die zich richt op soortbeschrijvingen en de biologische classificatie van soorten De systematische naamgeving van soorten gaat terug op de Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778). Met zijn boek Systema naturae introduceerde hij de binominale nomenclatuur, waarin soorten met twee woorden aangeduid worden, de geslachtsnaam en een...

Lees verder
2016
2021-01-28
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Taxonomie

Een taxonomie van onderwijsdoelstellingen is een classificatieschema waarin de categorieën een hiërarchische relatie vertonen. Bekende taxonomieën zijn: 1 Voor het cognitieve gebied: die van B.S. Bloom c.s., J.P. Guilford en E. De Corte c.s. 2 Voor het affectieve gebied: die van D.R. Krathwohl c.s. 3 Voor het psychomotorische gebied: die van E.J...

Lees verder
2009
2021-01-28
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

taxonomie

In moeilijkheidsgraad opklimmende ordening, bijvoorbeeld van soorten kennis.

2007
2021-01-28
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

taxonomie

Een wijze van ordening, leer en studie van het indelen zoals oorspronkelijk bij de biologie is ontwikkeld. Taxonomie (taxon = groep) verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Vrijwel alles kan overigens taxonomisch worden ingedeeld: zoals zoogdieren, planten, leerdoelen, comput...

Lees verder
1999
2021-01-28
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Taxonomie

(hiërarchische) Indeling van verschillende typen doelstellingen in groepen en subgroepen. Bij de ontwikkeling van eindtermen wordt veelal gebruikgemaakt van de taxonomie van Romiszowski (1981) of van De Block (1975). Zie kennis en vaardigheden.

1993
2021-01-28
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Taxonomie

leer van de wetenschappelijke indeling van diersoorten

1974
2021-01-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

taxonomie

(G., nomos = wet), classificatie van soorten i.v.m. verwantsschapsgraden. Deze blijkt uit vergelijkende morfologie, DNA-onderzoek, fysiologie, ethologie en paleontologie, ➝ systematiek.

1973
2021-01-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

taxonomie

v., (ook: systematiek), tak van de biologie die zich bezighoudt met de indeling van de organismen. (e) In de taxonomie worden organismen ingedeeld op grond van hun overeenkomsten en verschillen. Deze indeling levert groepen op die zoveel mogelijk een geheel vormen; een dergelijk systeem geeft een zo volledig mogelijk overzicht van deze groepen. De...

Lees verder
1972
2021-01-28
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Taxonomie

v., (ook: biosystematiek, systematiek) tak van de biologie die zich bezighoudt met de indeling en verwantschappen van de organismen. © Taxonomische indelingen kunnen gebruik maken van alle kenmerken die aan organismen te bestuderen zijn. De ‘klassieke’ taxonomie is vooral gebaseerd op morfologische en anatomische overeenkomsten en...

Lees verder
1923
2021-01-28
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Taxonomie

rangschikking der levende wezens naar hun ontleedkundige kenmerken; syn. biotaxie; beter Taxinomie.