2019-12-14

Targeting

Manier om met online advertising altijd om de juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste boodschap te bereiken.

2019-12-14

Targeting

Targeting is het richten van reclames op de doelgroep om een hoger rendement uit het advertentiebudget te halen. Dit is vooral bij internetreclames (zoals banners) populair, omdat daar gebruik gemaakt kan worden van profiling. Targeting kan op basis van een aantal kenmerken gedaan worden. Zo richt audience targeting zich op de doelgroep waarvan de socio-demografische kenmerken uitwijzen dat ze interesses hebben die relevant zijn voor een website/webshop. De doelgroep kan ook bepaald worden aan d...