Wat is de betekenis van taptoe?

2018
2021-08-03
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

Taptoe

optocht van leden van Leidse verenigingen die aan de vooravond van 3 oktober gehouden wordt. "Het doel van de Taptoe is tweeledig: ten eerste is het de presentatie van uw vereniging of club aan de Leidse bevolking en ten tweede is de Taptoe een formeel eerbetoon aan de helden van 1574."

2017
2021-08-03
3 oktoberwoordenboek

Instituut voor de Nederlandse taal

taptoe

taptoe, optocht van leden van Leidse verenigingen die aan de vooravond van 3 oktober gehouden wordt. "Het doel van de Taptoe is tweeledig: ten eerste is het de presentatie van uw vereniging of club aan de Leidse bevolking en ten tweede is de Taptoe een formeel eerbetoon aan de helden van 1574."

1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Taptoe

[lett.: doe de tap toe, houd op met drinken] (mil.) signaal om soldaten binnen nachtkwartier te roepen; militaire muziekuitvoering en parade.

1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Taptoe

militaire muziekuitvoering; avondsignaal voor soldaten

1985
2021-08-03
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

TAPTOE

militair signaal in garnizoen geblazen om militairen naar de kazerne terug te roepen; werd de naam van een oorspronkelijk militaire muziekmanifestatie, aanvankelijk georganiseerd in Delft op de Markt, sinds 1976 in Breda op het terrein van de K.M.A., maar niet uitsluitend meer voor militaire muziekkorpsen.

Lees verder
1981
2021-08-03
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

taptoe

trompetsignaal om de soldaten het begin van de nachtrust aan te kondigen. Tegenwoordig meer gebruikt in de betekenis van een militair avondconcert of een feestelijke militaire demonstratie.

1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

taptoe

[eig. de tap gaat toe], m. (-s), 1. signaal om de soldaten ’s avonds te waarschuwen naar hun kwartieren te gaan: de — blazen; 2. militaire muziekuitvoering en parade, m.n. in de avond.

Lees verder
1955
2021-08-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Taptoe

signaal, dat de soldaten naar hun nachtkwartier roept

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Taptoe

v. (-s), 1. (mil.) signaal om de soldaten ’s avonds te waarschuwen naar hun kwartieren te gaan: de taptoe slaan, blazen; in de kazernes wordt de taptoe niet meer geblazen; — dat is taptoe, het is genoeg, hierbij kan het blijven. 2. militaire muziekuitvoering als uitbreiding van en in aansluiting bij het onder 1. gen...

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Taptoe

(1), militair signaal om soldaten ’s avonds te waarschuwen naar de kwartieren te gaan, oorspr. met de betekenis dat de ,,tap (kraan) toe (gesloten)” moest; (2) militaire muziekuitvoering ontstaan als uitbreiding van (1).

Lees verder
1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

taptoe

o. signaal, dat de soldaten naar hun nachtkwartier roept.

1937
2021-08-03
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Taptoe

Het sein voor de soldaten om zich naar hunne kwartieren te begeven. Gewoonlijk bestaat dat sein in het slaan op den trommel. Na taptoe mag een soldaat niet meer op straat worden aangetroffen. Vroeger ging de politie om 9 uur bij de tappers rond, om de tappen der vaten te sluiten, toe te draaien.Bij sommige feestelijke gelegenheden wordt de taptoe a...

Lees verder
1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Taptoe

avondsignaal, dat vroeger de soldaten naar de kazerne riep; thans: militaire muziek, met begeleiding v. hoornblazers en trommelslagers.

1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Taptoe

(= doe den tap dicht), signaal, waarop voorheen in Ned. de militairen naar hun kazerne of kwartier terug moesten keeren. In België wordt de t. nog geblazen in de kampen en kantonnementen door de klaroenen der politiewachten een uur voor het avondappèl.

Lees verder
1921
2021-08-03
Levende taal

T. Pluim - 1921

Taptoe

(letterlijk: doe den tap toe) was vroeger het uur, waarop de tap van 't wijnvat moest dichtgedaan worden; dus sluitingsuur der herbergen. Dit oogenblik viel samen met of werd geregeld naarhet militair avondsignaal, waarop de soldaten de herberg moesten verlaten; zoo verkreeg dat signaal ook den naam van (militaire) taptoe.

1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Taptoe

Taptoe - het signaal om de soldaten te waarschuwen, naar hun tenten of kazerne te gaan. „Tap” beteekent hier „kraan”. Op dit signaal werden vroeger dan ook de herbergen gesloten.

1898
2021-08-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Taptoe

Taptoe - v. (-s), (mik) signaal om de soldaten *s avonds te waarschuwen naar hunne tenten, kwartieren of kazernen te gaan : de taptoe slaan, blazen; thans in de kazernen niet meer: groote taptoe met fakkellicht, — (fig.) dat is taptoe, het is genoeg, hierbij kan het blijven.

Lees verder
1870
2021-08-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Taptoe

Taptoe is de naam van het avondsignaal, waardoor de soldaten worden gelast, zich naar hunne kazernes, kwartieren of tenten te begeven. Het wordt gewoonlijk gegeven te 9 uur. Het woord schijnt afkomstig te zijn van een voormalig gebruik der policie, om op een bepaalden tijd de herbergen rond te gaan en te zorgen voor het sluiten van den tap of de kr...

Lees verder
1864
2021-08-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

taptoe

taptoe - v. (mil.) avondtrom, sein om naar bed te gaan; (fig.) dat is taptoe, het is genoeg, hierbij kan het blijven

Lees verder