Synoniemen van tank

2020-01-27

tank

Het begrip tank heeft 9 verschillende betekenissen: 1) tank waarin rioolwater opgevangen wordt 2) meestal mannelijk persoon (vaak een sporter) aan wie de eigenschappen van een tank toegeschreven worden, zoals groot, zwaar, log, sterk en onverwoestbaar 3) de energie is op 4) specifieke hoeveelheid brandstof uit een tank; een brandstoftank als inhoudsmaat 5) reservoir voor opslag of vervoer van hoeveelheden vloeistoffen of gassen 6) reservoir waarin de brandstof van een voertuig zit 7) tank waarin...

2020-01-27

tank

tank - m., ijzeren bak voor vervoer van petroleum, enz.

2020-01-27

Tank

Tank - Water- of regenbak. Ijzeren reservoir op petroleumschepen en op spoorwagens. — paarlengewicht in Bombay, Britsch Indië.

2020-01-27

Tank

Tank - stormram.

2020-01-27

Tank

Een tank is een groot metalen reservoir, dat is dus een bak of een kuip, die meestal dient voor de bewaring van licht brandbare vloeistoffen, zoals olie en benzine. Een duidelijke afbeelding van zulke tanks staat op pag. 1587: een opslagplaats van de Bataafse Petroleum. Maatschappij. De ruimten aan boord van zeeschepen, waar het drinkwater en de stookolie bewaard worden, heten eveneens tanks.Het is ook de naam van den modernen strijdwagen, die tijdens den Wereldoorlog (hoewel volgens beweringen...

2020-01-27

tank

tank: spottende benaming voor een zware racefiets. In de Tweede Wereldoorlog waren er ook fietsen zonder banden die 'tank' werden genoemd.

2020-01-27

tank

(de; -s) GY - roloefening waarbij twee of meer personen elkaar bij de enkels vasthouden en als een menselijke hoepel naar voren of achteren rollen, syn. tankrol.

2020-01-27

Tank

Tank - v. (-s), gemetseld bassin in Oost-Indië om daarin te baden en de voorgeschreven wasschingen te verrichten; — groot ijzeren petroleumreservoir.

2020-01-27

tank

(de; -s) tijdens WO II - fiets zonder banden • Een tank is een slangbenaming voor een zware, logge fiets, met als synoniemen een ‘gaspijpenfiets’ en een ‘bokkenwagen’. (COSTZ)

2020-01-27

tank

Informele benaming voor een zware, logge fiets. Syn.: bokkenwagen; gaspijpenfiets. In het Franse wielerargot: un vieux clou. Engels: sit up and beg.

2020-01-27

tank

(taenk) (Eng.) m. houder, ruimtehoudend lichaam voor gassen en vloeistoffen, soms locomotiefvormig, voor het vervoer v. petroleum enz.; vechtwagen.

2020-01-27

tank

denkkamer

2020-01-27

Tank

Tank - strijdmiddel, dat in den laatsten oorlog werd gebruikt in den loopgravenstrijd, om een doorgang te maken door de vijandelijke hindernissen en daarbij door vuur van mitrailleurs of licht snelvuurgeschut den weg te openen voor de infanterie. De constructie is zoodanig dat de tanks het door granaattrechters en andere vernielingen doorbroken terrein kunnen volgen en de belasting over een voldoend groot oppervlak van het terrein wordt verdeeld. De eerste tanks werden in Engeland samengesteld d...

2020-01-27

tank

tank - Zelfstandignaamwoord 1. een vrij groot afsluitbaar en meestal metalen vat voor de opslag van vloeistoffen Er zat geen benzine meer in de tank''. 2. een gepantserd en zwaar bewapend oorlogsvoertuig op rupsbanden De invoering van de tank doorbrak de stagnatie van de loopgravenoorlog. tank - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van tanken

2020-01-27

tank

tank - zelfstandig naamwoord 1. zwaar beveiligde gevechtswagen met wapens op rupsbanden ♢ de Russische tanks trokken Polen binnen 2. bak of houder voor bewaren van vloeistoffen ♢ in de tank van een auto hoort benzine Zelfstandig naamwoord: tank de tank de tanks

 • 2019-06-06

  brugleggende tank

  brugleggende tank - een middelzware of soms ook lichte tank, waarvan toren en bewapening vervangen zijn door een vanuit de tank, eventueel onder vuur van de vijand, bedienbaar bruglegmechanisme. Dit kan bestaan uit vast-opgebouwde rijsporen met voor- en achterwaarts uitvouwbare rijspoorkleppen, waardoor een 10-12 m lange brug met de tank zelf als middenpijler kan ontstaan. Een meer verbreide constructie bestaat uit een op het tankonderstel meegevoerde dubbelgevouwen sporenbrug van het schaartyp...

  2016-12-22

  Septic tank

  Septic tank is een ondergrondse opslagtank voor afval(water) van huizen die niet aangesloten zijn op een riool. Het afval(water) gaat direct van het huis naar de tank.

  2019-06-08

  tank (houder)

  tank (houder) - Grote houders of constructies voor het opslaan van vloeistoffen of gassen.

  2017-03-27

  De Tank

  De Tank: bijnaam van de Zwitserse hardrijder Fabian Cancellara.

  2017-11-01

  tank bij

  tank bij - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van bijtanken ♢ Ik tank bij 2. gebiedende wijs van bijtanken tank bij! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van bijtanken tank bij je?