Wat is de betekenis van tafereel?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

tafereel

tafereel - Zelfstandignaamwoord 1. een gebeurtenis of situatie waarnaar men kijkt Hij zag het tafereel voor zijn ogen gebeuren. 2.

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

tafereel

tafereel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-fe-reel 1. afbeelding of situatie om naar te kijken ♢ het was een prachtig tafereel, die kinderen op het ijs Zelfstandig naamwoord: ta-fe-reel het tafereel ...

Lees verder
1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Tafereel

[v. OFr. tablel, dialectisch tavlel; zie tableau] 1 schilderij, afbeelding of voorstelling van een gebeurtenis of situatie, waarbij het voorgestelde en niet het middel van de voorstelling hoofdzaak is; 2 schilderij in woorden, beschrijving; 3 gebeurtenis of situatie, geheel waarop de blik blijft ru...

Lees verder
1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Tafereel

schilderij; schouwspel; deel van een toneelstuk; beschrijving; loodrecht plat vlak waarop een voorwerp wordt geprojecteerd

1952
2022-11-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Tafereel

s.n., taf(e)riel (it).

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Tafereel

o. (...reien), 1. schilderij, afbeelding; thans alleen gebezigd voor de afbeelding of voorstelling van een gebeurtenis of een bepaalde situatie, en wel in de zin dat het voorgestelde, niet het middel van de voorstelling hoofdzaak is : een fris tafereel; 2. schilderij in woorden, beschrijving : een getrouw tafereel van iets geven ; een tafereel sch...

Lees verder
1948
2022-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

tafereel

o. denkbeeldig loodrecht staand plat vlak, waardoor de oogstralen gaan; voorstelling, beschrijving, gedeelte v. e. bedrijf v. e. toneelstuk, schildering; schilderij; beschilderde plank aan de achtersteven.

1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tafereel

o. taferelen, tafereeltje (O.-Fr. tablel: 1 schilderij, tekening of andere afbeelding van een gebeurtenis of situatie; 2 schildering of tekening in woorden, beschrijving; 3 een situatie, een gebeurtenis of voorval, een geheel, waarop de blik blijft rusten; 4 plat vlak, waarop men een voorwerp met behulp van projectie afbeeldt); 1. een geestig tafer...

Lees verder
1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

tafereel

(tafə're:l) o. (...relen; -tje) [Ofr. < tableau] I. Eig. 1 . Algm. Veroud. bord om iets op te schrijven of paneel om iets op te schilderen. 2. Inz. plat vlak waarop men een voorwerp met behulp van projektie afbeeldt. II. Metn. [van I 1] afbeelding, schildering van een gebeurtenis of een situatie : een uit de Kempische natuur. III. Metf...

Lees verder
1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Tafereel

Tafereel - vlak, waarop men een ruimtefiguur door projectie afbeeldt; in ’t bijzonder gebruikt men dit woord in de perspectief.

1898
2022-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Tafereel

Tafereel - o. (-en), (in de perspectief) loodrecht plat vlak waardoor men veronderstelt dat de oogstralen gaan: lijnen, die niet evenwijdig aan het tafereel loopen, heeten wijkende lijnen; — vergezicht: een schoon tafereel; — schilderij; voorstelling; — aanschouwelijke voorstelling, beschrijving: een getrouw tafereel van iets ge...

Lees verder
1864
2022-11-27
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Tafereel

Tafereel, o. (-en), schilderij; voorstelling; aanschouwelijke voorstelling; beschrijving; (zeew.) beschilderde plank aan den achtersteven.

1573
2022-11-27
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

tafereel

Tabula picta.

Lees verder