Wat is de betekenis van Tafelen der wet?

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Tafelen der wet

Gewichtige overeenkomsten, zooals verdragen, werden in de Oudheid op steenen of koperen platen vastgelegd. Aldus geschiedde ook naar Jahwe’s wil door Moses met de „Tien Woorden” of tien geboden, die de bepalingen waren van Jahwe’s verbond met het Jodenvolk (Ex.31-34). Nadat Moses de eerste tafelen had verbrijzeld wegens de a...

Lees verder
1926
2022-01-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Tafelen der Wet

Volgens Ex. 32 : 15, 16, waren de eerste „tafelen der getuigenis” (Ex. 31 : 18), of „tafelen des verbonds” (Deut. 9:9) Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift, in de tafelen gegraveerd; ze waren op de eene en de andere zijde beschreven (Ex. 32 : 15,16). Beide, de keuze van den steen tot het materiaal der tafelen also...

Lees verder