Wat is de betekenis van tafel?

2019
2021-10-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

tafel

tafel - Zelfstandignaamwoord 1. een meubelstuk bedoeld om iets op te zetten of leggen Zullen we de tafel buiten zetten? Dan kunnen we vanavond buiten eten. 2. register[1], lijst[1], tabel, rekenreeks In de lagere school leert men de tafels van vermenigvul...

Lees verder
2018
2021-10-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

tafel

tafel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-fel 1. horizontaal blad op poten ♢ in het midden van de kamer stond een ronde tafel 1. aan tafel! [jullie moeten komen eten] ...

Lees verder
2000
2021-10-27
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Tafel

De stenen tafelen, de tafelen des verbonds, de stenen waarop de Tien Geboden staan. Nieuwe stenen tafelen, nieuw stelsel van wetten of regels. Dit zijn twee stenen die op beide zijden waren beschreven met Gods geboden voor de Israëlieten. In Exodus 24 wordt verteld hoe Mozes van God die geboden, de Tien Geboden, ontvangt -- in Mozes’ woorden in De...

Lees verder
1998
2021-10-27
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

tafel

1. Het meubel waaraan vier personen plaats kunnen nemen om bridge te spelen. De omvang van een deelnemersveld wordt vaak uitgedrukt in ‘tafels’: ‘de A-groep speelt vanavond met zeven tafels’ (d.w.z. veertien paren). 2. Serie spellen die aan een tafel gespeeld zijn. In de uitdrukkingen: ‘een goede/gemiddelde/slechte tafel hebben’ en ‘een tafel van (...

Lees verder
1973
2021-10-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

tafel

v./m. (-s), 1. stuk huisraad dat in hoofdzaak bestaat uit een horizontaal blad op één of meer poten (e): een vierkante 2. m.n. een voorwerp als genoemd waaraan men zit om de daarop geplaatste spijs en drank te nuttigen, eettafel: een welvoorziene —, die van spijs en drank rijkelijk voorzien is; aan — gaan, gaan zitten om...

Lees verder
1952
2021-10-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Tafel

s., tafel, dis; aan —, by (de) tafel; terbrengen, op 'e tafel bringe; ter komen, op ’e tafel, op it aljemint komme; dedekken, de tafel oansette; deafruimen, de tafel ôfrêdde, leechmeitsje, tafelôfromje, -ô...

Lees verder
1950
2021-10-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Tafel

v. (-s, -en), 1. gewoon stuk huisraad, hoofdzakelijk bestaande uit een horizontaal blad, dat op één of meer poten rust, om daarop wat te zetten, te leggen of daaraan wat te verrichten : een vierkante, een ronde tafel; tafel op één poot; neerslaande tafel, waarvan men het blad kan neerlaten; 2. inz. voorwerp als onder 1....

Lees verder
1933
2021-10-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Tafel

Meubel, bestaande uit een horizontaal blad, dat rechthoekig, rond of ovaal is en rust op een onderstel. Kleine houten of bronzen tafels treft men reeds in de vroegste Oudheid aan; meer monumentale ➝ wangtafels, waarbij het blad rust op twee rijkgebeeldhouwde zijwanden, dagteekenen eerst uit het Romeinsche keizerrijk. In de M.E. werd de t. langen ti...

Lees verder
1926
2021-10-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Tafel

In de Oostersche landen vindt men in de gewone huizen geen tafels en stoelen, in de Israëlietische huizen ontbraken ze niet (2 Kon. 4 : 10, vgl. Richt. 1 : 7). Het meest wordt van tafels gesproken bij de maaltijden (zie art.). De uitdrukking „aan tafel aanzitten (aanliggen)” beteekent den maaltijd nuttigen. Het aanzitten aan tafel...

Lees verder
1898
2021-10-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Tafel

Tafel - v. (-s, -en), vierkante of ronde plaat van metaal, hout, steen, glas enz.: glastafel, vierkante plaat glas waaruit men vensterruiten snijdt; tafel van een edelsteen, het bovenvlak dat evenwijdig aan de ringvlakte is; — inz. zulk eene plaat waarop iets geschreven of geteekend is : de tafelen der wet, de steenen tafelen, de steenen plat...

Lees verder
1898
2021-10-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Tafel

zie Disch.