Wat is de betekenis van taboe?

2021
2022-06-25
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Taboe

Een taboe is een onderwerp, thema of een handeling die als ongepast wordt gezien binnen een bepaalde context. Wat precies een taboe is, kan nogal per cultuur verschillen. Schending van een taboe leidt echter in iedere cultuur doorgaans tot reputatieschade. Het woord taboe stamt uit het Tongaans afkomstig uit de Polynesische eilanden. Van oudsher hi...

Lees verder
2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

taboe

taboe - Zelfstandignaamwoord 1. een binnen de heersende cultuur algemeen aanvaard moreel verbod; iets dat onbespreekbaar of ondenkbaar is Daar rust een zwaar taboe op. Onderzoek doen naar individuele, aangeboren ‘afwijkingen’ was eind jaren zeventig van de twint...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

taboe

taboe - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-boe 1. wat je niet mag doen of waar je niet over mag praten ♢ praten over de dood is een taboe Zelfstandig naamwoord: ta-boe het taboe de tabo...

Lees verder
2017
2022-06-25
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen

Taboe

Taboe - iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken.

2017
2022-06-25
Uit Oost en West

verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië

taboe

taboe [verbod]. Verengelsing van een in Nieuw-Zeeland voorkomend Polynesisch woord tabu = verbod.

Lees verder
1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Taboe

[v. Polynesisch tapoe = onaantastbaar wegens toegewijd-zijn aan hogere machten] I zn iets dat vermeden moet worden, iets dat taboe is; door de sociale conventie bepaald verbod; II bn 1 onschendbaar, onaanraakbaar; 2 waarover niet gesproken mag worden, wat niet algemeen gebruikt mag worden (volgens...

Lees verder
1994
2022-06-25
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Taboe

Een taboe is een belangrijke norm die een verbod inhoudt: ‘Gij zult niet ...’.

1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Taboe

verbod; verboden; onaantastbaar

1990
2022-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

taboe

taboe - Cultureel opgelegde verboden die vaak worden bekrachtigd door bovennatuurlijke machten en die, wanneer ze worden geschonden, straf tot gevolg hebben.

1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

taboe

zie totemisme.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Taboe

[Polynesisch], I. bn., 1. onschendbaar, aan het gewone gebruik onttrokken, te mijden; 2. (fig.) dat is tegenwoordig taboe, daar mag niet over gesproken worden; II. zn. m./o. (-s), voorschrift met betrekking tot het taboe-zijn. CULTURELE ANTROPOLOGIE Een taboe is een verbodsbepaling met een sterk religieuze achtergrond, waarvan de overtreding d...

Lees verder
1965
2022-06-25
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

TABOE

(woord van Polynesische afkomst, vervorming van het woord tapu = heilig), verboden en gewijd karakter van een of ander voorwerp. Deze term is niet alleen van toepassing op de religieuze instellingen van Polynesie, maar ook op de ‘voorwerpen’ (personen of zaken) die, in alle godsdiensten, zo van kracht vervuld zijn dat een profaan iemand...

Lees verder
1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Taboe

in primitieve religie: wat heilig, onschendbaar, verboden is.

1955
2022-06-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

TABOE

een Polynesisch woord, dat betekent: hetgeen speciaal genoemd, gemerkt, voorgeschreven of afgezonderd is, wordt algemeen gebruikt ter aanduiding van de gevaarlijke werking van de „mana”kracht. Personen en zaken, die taboe zijn, moeten met de uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Het taboe is aequivalent met: gij zult niet, gij moog...

Lees verder
1954
2022-06-25
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Taboe

een mythisch verbod, waar onbewuste drijfveren aan ten grondslag liggen.

1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Taboe

een aan de taal der Madri op Nieuw-Zeeland ontleend begrip, in de godsdienstwetenschap toegepast op al datgene, wat voor het primitief bewustzijn met Macht (mana) geladen en waartegenover dus de grootste voorzichtigheid geboden is. Het begrip T. kan zich hechten zowel aan bepaalde mensen, voorwerpen en plaatsen als ook aan zekere gebeurtenissen.

1948
2022-06-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

taboe

v. (t Polynesisch tapoe) niet aangeraakt mogende worden, verboden (ook in gesprek); heilig, onaantastbaar, a. d. hogere machten gewijd of toebehorend.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

taboe

bn. (Polynesisch: niet aangeraakt mogende worden; verboden; onaantastbaar).

1936
2022-06-25
Occult

Occult woordenboekje

Taboe

wat niet aangeraakt mag worden: wat heilig, verboden is.

1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Taboe

b/d bewoners der Zuidzee-eil.: ongenaakbaarheid v. bepaalde plaatsen, personen of dingen; ook verbod v. bepaalde handelingen.