2019-08-23

Taalnauwkeurigheid

Taalnauwkeurigheid - v. het juist onder woorden brengen van hetgeen men uitdrukken wil; ...NIEUWIGHEID, v. (...heden), nieuw woord, nieuwe uitdrukking in eene taal, neologisme; ...OEFENING, v. (-en), oefening in de toepassing der taalregels; ...ONDERRICHT, o. ONDERWIJS, o. onderricht in ééne of meer talen; ...ONDERWIJZER, m. (-s); ...ONDERWIJZERES, v. (-sen); ...REGEL, m. (-s), regel dien men bij het schrijven of spreken eener taal in acht te nemen heeft.