Wat is de betekenis van Taal noch teken van iemand vernemen?

2020
2021-05-11
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Taal noch teken van iemand vernemen

niets van iemand horen/zien

1977
2021-05-11
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Taal noch teken van iemand vernemen

geen enkel bericht van hem ontvangen. Reeds vóór 1600 bekend. Taal betekent hier: dat wat iemand zegt;-de uitdr. wil dus zeggen: noch mondeling, noch schriftelijk bericht ontvangen. Vgl. de in Z.-Nederl. nog bekende uitdr. iemand taal en antwoord geven, hem te woord staan.

Lees verder