Wat is de betekenis van ’t is niet al goud, dat’er blinkt?

1726
2022-09-29
Carolus Tuinman

Nederduitsche spreekwoorden

’t is niet al goud, dat’er blinkt

Dat is, schyn bedriegt. Dus belooven alle wereldsche dingen meer, dan zy geven. Zelfs goude Konings kroonen zyn niet slechts met flonkerende gesteenten opgeluistert, maar ook met doornen omvlochten. ’t Zyn niet alle ymands vrienden, die hem toelachen. Men zegt ook:'t Zyn niet alle koks, die lange messen dragen. De villers dragen die me...

Lees verder