2019-10-21

synoniem

synoniem - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) woord met dezelfde betekenis als een ander woord 2. (dierkunde) elke wetenschappelijke naam die betrekking heeft op één bepaald taxon 3. (plantkunde) elke botanische naam die betrekking heeft op één bepaald taxon, met uitzondering van de correcte naam. Bovendien elke zodanige naam die ontworpen was om te gaan dienen als botanische naam, maar niet voldoet aan de daartoe gestelde eisen Woordherkomst Via het Latijnse synonymum...

2019-10-21

Synoniem

Woord met dezelfde betekenis.

2019-10-21

Synoniem

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst - religie, ogenblik - moment, gebeuren - geschieden.

2019-10-21

synoniem

synoniem - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: si-no-niem 1. kenmerk van woorden met dezelfde betekenis ♢ 'kapot' is synoniem aan 'stuk' 1. woord met dezelfde betekenis als een ander woord ♢ 'zijde' is een synoniem van 'kant' Bijvoeglijk naamwoord: si-no-niem Zelfstandig naamwoord: si-no-...

2019-10-21

Synoniem

beduidt van denzelfden naam, van gelijke betekenis, of althans van zinverwante betekenis. Synoniemen zijn woorden, die hetzelfde hoofdbegrip uitdrukken, maar die in bijbegrippen onderscheiden zijn, zoals bijv. bidden, smeken, soebatten, verzoeken, vragen, verlangen, eisen, opeisen en vergen. Deze woorden drukken alle de begeerte uit iets te verkrijgen, maar onder geheel verschillende bijomstandigheden. Soms is het verschil in betekenis kleiner en meer tot een zekeren stijlvorm of tot het taalgeb...

2019-10-21

synoniem

synoniem - zinverwant; van bijna dezelfde beteekenis.

2019-10-21

synoniem

synoniem - bn. (taalk.) gelijk beteekenend

2019-10-21

synoniem

zinverwant (woord), gelijkbetekenend, synonimlek, v. leer van de zinverwante woorden; verzameling en verklaring daarvan.

2019-10-21

Synoniem

Woorden, die niet precies hetzelfde beteekenen.