Wat is de betekenis van synoniem?

2024-02-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Synoniem

Een synoniem is een woord dat dezelfde of een vergelijkbare betekenis heeft als een ander woord. Synoniemen kunnen worden gebruikt om te verduidelijken of om variatie te brengen in taalgebruik. Bijvoorbeeld, de synoniemen van het woord "groot" kunnen zijn: enorm, gigantisch, reusachtig, of massief. Het is belangrijk om te onthouden dat sy...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

synoniem

synoniem - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) woord met dezelfde betekenis als een ander woord 2. (dierkunde) elke wetenschappelijke naam die betrekking heeft op één bepaald taxon 3. (plantkunde) elke botanische naam die betrekking heeft op één bepaald taxon, met uitzondering van de correcte naam. Bovendien elke zodanige naam die ont...

2024-02-21
Begrippen Over taal

Taaladvies (2017)

Synoniem

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst - religie, ogenblik - moment, gebeuren - geschieden.

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

synoniem

synoniem - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: si-no-niem 1. kenmerk van woorden met dezelfde betekenis ♢ 'kapot' is synoniem aan 'stuk' 1. woord met dezelfde betekenis als een ander woord ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Synoniem

(o.),woord met een zelfde of min of meer gelijke betekenis van een ander woord; b.v. kip en hen.

2024-02-21
Termenlijst taaluniversum

NN (2000)

Synoniem

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst religie, ogenblik moment, gebeuren geschieden.

2024-02-21
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Synoniem

Woord met dezelfde betekenis.

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Synoniem

afk. syn. [v. Gr. sunoonumos = met gelijke naam, van sun- = mede-, en onuma = naam] I zn [Lat. synonymum] 1 gelijkbetekenend woord, d.w.z. woord binnen een taal met nagenoeg dezelfde betekenis als een of meer andere woorden (bijv. de woorden pienter, slim en schrander); 2...

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Synoniem

woord met gelijke betekenis; gelijke betekenis hebbend

2024-02-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

synoniem

één van twee of meer woorden die dezelfde of nagenoeg dezelfde betekenis hebben.

2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

synoniem

een woord met gelijke betekenis. Twee synoniemen kunnen elkaar dus meestal vervangen; b.v. trouwen en huwen, koren en graan, je en jij. Ook al is de betekenis dezelfde, toch bestaat er tussen synoniemen vaak nog een verschil van gevoelswaarde. Bij „trouwen” b.v. denkt men meer aan de officiële sluiting, terwijl men bij „huwen...

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Synoniem

zinverwant; van bijna dezelfde betekenis, synoniemen, zinverwante woorden.

2024-02-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Synoniem

(Grieks) De oorspronkelijke betekenis is: dezelfde naam dragend, gelijkluidend (b.v. schaar als werktuig en schaar als menigte; men noemt dit nu: homonym). Thans echter uitsluitend: hetzelfde aanduidend, betekenend. Biol.: andere vervallen naam voor dezelfde soort, hetzelfde geslacht.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Synoniem

(Gr.-Lat.), I. bn., gelijkbetekenend: aandacht is synoniem met opmerkzaamheid; II. zn. o. (-en), woord dat dezelfde of ongeveer gelijke betekenis heeft als een of meer andere woorden: aandacht is een synoniem van opmerkzaamheid.

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Synoniem

(Gr.: sun, samen, onoma. naam), (1) met gelijke betekenis; (2) woord dat S. is met een ander; bv. schreien en wenen zijn synoniemen.

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

synoniem

zinverwant (woord), gelijkbetekenend, synonimlek, v. leer van de zinverwante woorden; verzameling en verklaring daarvan.

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Synoniem

(1) (taalkunde) noemt men woorden die in hoofdzaak dezelfde betekenis hebben, zoals [i]sterven, overlijden, verscheiden, heengaan, doodgaan. [/i](2, nat. historie) z nomenclatuur.

2024-02-21
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Synoniem

Woorden, die niet precies hetzelfde beteekenen.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

synoniem

Fr. synonyme, Gr.-Lat. synonymus = van dezelfde naam, 1. bn. (gelijkbetekenend, zinverwant): synonieme uitdrukkingen; 2. o. synoniemen (gelijkbetekenend, zinverwant woord): de studie der synoniemen.

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

synoniem

gelijkbetekenend.