Wat is de betekenis van Synode?

2024-02-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

synode

Een synode is een vergadering van geestelijken, - meestal bisschoppen binnen een bepaalde christelijke denominatie - om belangrijke theologische en kerkelijke zaken te bespreken en te beslissen. Synodes worden vaak gehouden om dogma's, leerstellingen en kerkelijke praktijken vast te stellen, en om kerkelijke discipline te handhaven. Versch...

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

synode

synode - Zelfstandignaamwoord 1. kerkvergadering Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'hodós' (reis, weg) met het voorvoegsel syn- Verwante begrippen concilie

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

synode

synode - zelfstandig naamwoord uitspraak: si-no-de 1. vergadering van de hoogste kerkleiders ♢ dit stuk is opgesteld tijdens de bisschoppelijke synode Zelfstandig naamwoord: si-no-de de synode ...

2024-02-28
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Synode

Een synode is een vergadering van bisschoppen; minder plechtig dan een concilie.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Synode

[kerk. Lat. synodus, van Gr. sun-odos = samenkomst, vergadering, van sun- = samen-, en hodos = weg] kerkvergadering; (rk) een kerkelijke bijeenkomst van beperkte omvang; (prot.) kerkelijke vergadering bij welke de alg. godsdienstige leiding in een bep. land of in een bep. ressort berust.

2024-02-28
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Synode

Synode, college dat kan beslissen over de leer en het bestuur van een kerk. De rooms-katholieke Kerk kent verschillende synodes, zoals de algemene (oecumenische) synode die door alle bisschoppen uit de hele wereld onder voorzitterschap van de paus wordt gehouden. Dergelijke synodes gingen op den duur concilies heten. In Nederland kennen vooral de c...

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Synode

kerkvergadering

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

synode

samenkomst van vertegenwoordigers van een Kerk. In ’Protestantse Kerken bestaat ze uit geestelijken en leken; de synode is het hoogste lichaam van een zichzelf besturende Kerk. In de Rooms-Katholieke Kerk betreft het een bijeenkomst in het kader van een bisdom.

2024-02-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Synode

college van vertegenwoordigers van een Kerk of een deel van haar organisatie (kerkelijke gemeenten), macht hebbend in zaken van leer en kerkelijk bestuur. In de Rooms-Katholieke Kerk onderscheidt men: 1. algemene (oecumenische) synode, die door alle bisschoppen van heel de wereld onder voorzitterschap van de paus wordt gehouden (geleidelijk aan is...

2024-02-28
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Synode

zie Concilie.

2024-02-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

SYNODE

Kerkvergadering, waarbij tijdens de Republiek de hoogste wetgevende, besturende en rechtsprekende macht berustte. De eerste S. der Fr. kerk had 1580 te Sneek plaats. Sedert elk jaar een S., beurtelings in de classes. De volgorde is eerst Lwd., Sneek, Bolsward, Franeker, Harlingen, Dokkum. Later (1596) komt ook Zevenwouden erbij (Heerenveen tussen L...

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Synode

kerkvergadering

2024-02-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SYNODE

zie Concilie.

2024-02-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Synode

s., synoade.

2024-02-28
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Synode

algemene kerkvergadering, synode.

2024-02-28
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Synode

synode, kerkvergadering.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Synode

(<Gr.-Lat.), v. (-n, -s), kerkvergadering, vergadering en college van vertegenwoordigers van een Kerk of een deel van haar organisatie (kerkelijke gemeenten), macht hebbende in zaken van leer en kerkelijk bestuur; in ’t bijz. zulk een vergadering of lichaam in de Gereformeerde Kerken: men had vroeger provinciale of particuliere synoden...

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Synode

(Gr.: sunodos, Lat.: concilium, samenkomst) , in het Katholicisme meer speciaal diocesane of (kerk)provinciale bijeenkomst; in het Protestantisme: (1) incidentele bijeenkomst van officiële vertegenwoordigers der kerken, van gewestelijk, nationaal, soms ook internationaal karakter ( zo de S. van Dordrecht, 1618/’ig); (2) hoogste bestuurs...

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

synode

v. kerkvergadering, inz. bij de Hervormden.

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Synode

(van Gr. sunodos, vergadering) betekent eigenlijk hetzelfde als concilie (van het Lat. concilium), nl. kerkvergadering. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt echter de term concilie gewoonlijk gereserveerd voor de algemene of oecumenische kerkvergaderingen, terwijl men met synode bij voorkeur een kerkelijke bijeenkomst van meer beperkte...