Wat is de betekenis van symptoom?

2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

symptoom

symptoom - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) ziekteverschijnsel De eerste symptomen komen bij sommige ziekten pas jaren na de besmetting. 2. verschijnsel waaraan men iets herkent Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'pī́ptein' (vallen) met het voorvoegsel syn-

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

symptoom

symptoom - zelfstandig naamwoord uitspraak: symp-toom 1. verschijnsel van een bepaalde ziekte ♢ koorts is een symptoom van griep Zelfstandig naamwoord: symp-toom het symptoom de symptome...

Lees verder
2014
2022-01-24
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Symptoom

Symptoom - een uiting, uitingsvorm of kenmerk. Een verschijnsel waaraan iets kan worden herkend.

2010
2022-01-24
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

symptoom

Verschijnsel dat kan optreden wanneer je ziek bent of wanneer je iets ‘onder de leden’ hebt zonder dat je je ziek voelt (uitspraak: simp-TOOM). Soms merk je een symptoom zelf op: koorts, pijn, huiduitslag, misselijkheid. Daardoor weet je dat je dan ziek bent. Maar soms zijn er verschijnselen die jij niet in de gaten hebt, maar die dokters bij een...

Lees verder
2007
2022-01-24
logopedie

Logopedisch Lexicon

Symptoom

(o.), verschijnsel van een bepaald ziektebeeld

1994
2022-01-24
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Symptoom

[Fr. symptome, van Gr. sumptooma, -ptoomatos = toeval, toestand, van sumpiptein = ineenvallen, voorvallen, van sun- = samen-, en piptein = vallen] karakteristiek verschijnsel (bijv. van ziekte, van toestand).

1993
2022-01-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Symptoom

kenmerkend (ziekte)verschijnsel

1992
2022-01-24
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Symptoom

Zie criterium.

1981
2022-01-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

symptoom

verschijnsel, b.v. van een ziekte: stekende pijnen in de rechterzijde van de onderbuik zijn vaak een symptoom van blindedarmontsteking.

1980
2022-01-24
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Symptoom

Het Griekse werkwoord piptein betekent: vallen. De samenstelling sympiptein is: samenvallen, tegelijk gebeuren, overeenstemmen en dergelijke betekenissen. Het zelfstandige naamwoord bij sympiptein is symptooma: toeval en in het bijzonder: ongelukkig toeval, dus: ongeval, ongeluk. Die betekenis heeft ons woord symptoom niet meer. Wij verstaan onder...

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

symptoom

[<Gr. symptooma, toeval], o. (-tomen), 1. elk verschijnsel dat betekenis heeft voor de herkenning van een aandoening (e); 2. (fig.) herkenningsteken. (e) Subjectieve symptomen zijn verschijnselen die de patiënt zelf waarneemt, terwijl de objectieve symptomen die zijn, welke de arts, onafhankelijk van de patiënt, kan waarnemen door on...

Lees verder
1965
2022-01-24
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SYMPTOOM

waarneembaar verschijnsel dat een verborgen proces onthult. Het symptoom kan gezien worden als een reactie van het organisme op een pathogene kracht.

1955
2022-01-24
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Symptoom

o., aanwijzing, kenteken; ziekteverschijnsel; omstandigheid, waaruit men tot het ziekteverloop besluit

1954
2022-01-24
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Symptoom

een verschijnsel, dat een uiting is van de bijzondere (ziektetoestand waar een patiënt in verkeert; de diagnose van een aandoening wordt gesteld door de patiënt op zulke symptomen te onderzoeken; symptomen kunnen objectief en subjectief zijn, ook direct van de ziekte(haard) afkomstig of secundair, locaal of algemeen (constitutioneel), aty...

Lees verder
1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Symptoom

(<Gr.-Lat.), o. (...tomen), 1. elk ziekteverschijnsel dat enige betekenis heeft voor de herkenning van een ziekte: de leer der symptomen; 2. (fig.) verschijnsel waaraan men een (meestal ongunstige) zaak, die nog enigszins verborgen is, herkent: bij een aandachtige beschouwing van onze valuta kan men bedenkelijke symptomen waarnemen....

Lees verder
1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Symptoom

(Gr.: sumpiptein, samenvallen), lett. datgene, dat altijd met de ziekte samengaat, ziekteverschijnsel, kenteken.

1948
2022-01-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

symptoom

o. aanwijzing, kenteken; (ziekte)verschljnsel.

1939
2022-01-24
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Symptoom

(< Gr.; lett. toeval; = samen; = vallen). In de Gr. wiskunde spec. de kenmerkende eigenschap van de punten van een kromme, die in algebraïsche formulering de vergelijking van de kromme oplevert.

1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

symptoom

o. symptomen, symptoompje (Fr.-Gr.-Lat. symptoma: ziekteverschijnsel, verschijnsel, waaraan een ziekte te herkennen is; kenteken): een verdacht symptoom.

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Symptoom

Medische term voor verschijnsel, dat bij een ziekte optreedt. Zoo is bleekheid een symptoom o.a. van bloedarmoede.