Wat is de betekenis van Survey?

2023-10-02
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

survey

(zelfstandig naamwoord) [alg.] enquête, opinieonderzoek, marktonderzoek; inspectie, schouwing - Een enqu?te over de animo om mee te doen met enqu?tes bracht een groeiende enqu?temoeheid aan het licht. - De vele kapotte bruggen alhier schreeuwen om een grondige schouwing.

2023-10-02
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Survey

Een onderzoeksmethode gericht op het verzamelen van gegevens over kenmerken van eenheden, met als doel die kenmerken te beschrijven of verbanden tussen die kenmerken te ontdekken.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Survey?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Survey

Een onderzoeksmethode gericht op het verzamelen van gegevens over kenmerken van eenheden, met als doel die kenmerken te beschrijven of verbanden tussen die kenmerken te ontdekken.

2023-10-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Survey

[Eng.] 1 inspectie, nauwkeurig onderzoek; 2 overzichtsrapport.

2023-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Survey

onderzoek

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Survey

inspectie; het nazien van een schip; surveyor: opzichter, landmeter.

2023-10-02
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

survey

I. overzien; in ogenschouw nemen, inspecteren; onderzoeken; opnemen; opmeten; karteren (inz. uit de lucht). II. overzicht; inspectie; onderzoek; opneming; opmeting; (lucht)kartering; expertise.

2023-10-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

survey

(suvveeij (Eng.) m. inspectie, onderzoek; het nazien v. e. schip; opmeting (v. e. stuk land enz.).

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

survey

[Eng., overzicht, onderzoek], m., 1. aan onderzoek voorafgaande materiaalverzameling, uit litteratuur, observaties en/of enquêtes; 2. periodieke inspectie van schepen.

2023-10-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

survey

survey, - v., inspectie; het nazien van een schip; „surveyor”:m., opzichter, landmeter.

2023-10-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Survey

Survey - jaarlijksch onderzoek door Lloyd’s Register, Bureau Veritas, Germanische Lloyd en Ned. Vereeniging, van zeeschepen om na te gaan, of zij in zoodanigen toestand verkeeren dat zij in de klasse van zeevaardigheid, waarin zij ingedeeld zijn, kunnen blijven. Om de vijf jaar vindt een grondig-onderzoek plaats.