Wat is de betekenis van Surrealisme?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

surrealisme

surrealisme - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) stroming in de kunst die zich bezig houdt met het onbewuste w:Salvador Dalí|Salvador Dalí is een bekende representant van het Spaanse surrealisme Woordherkomst afgeleid van realisme en het Franse sur (boven)

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

surrealisme

surrealisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: sur-re-a-lis-me 1. stroming in kunst en literatuur die gebruikmaakt van het onderbewuste ♢ het surrealisme ontwikkelde zich na de Eerste Wereldoorlog Zelfstandig naamwoord: sur-re-a-lis-me ...


Direct alle 18 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Surrealisme

Artistieke en literaire beweging die in 1924 in Parijs werd opgericht door de dichter André Breton, die eerder betrokken was bij Dada. De surrealisten, onder wie Salvador Dali en René Magritte, wilden de scheiding tussen het onbewuste innerlijk en de uiterlijke wereld opheffen. Ze hechten groot belang aan associaties, hallucinaties en dromen waarin...

2023-12-11
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

surrealisme

Surrealisme is een stroming in de beeldende kunst, m.o.: 1) figuratieve beelden: KENMERKEN: Alledaagse voorwerpen worden op een niet-alledaagse manier met elkaar verbonden; onverwachte en onvoorspelbare voorstellingen (zie voorstelling (1)); vaak zeer nauwkeurige en gedetailleerde hanteringswijze; veel stofuitdrukking; onwerkelijke lichtval, ruimte...

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Surrealisme

[Fr. surréalisme; van sur = Lat. super, en realisme, z.a.] 20e-eeuwse kunstrichting die, inzake de dicht-, schilder- en filmkunst, de werkelijkheid met beelden uit het onderbewuste vermengt.

2023-12-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Surrealisme

kunstrichting waarbij men ervan uitgaat dat de dingen niet zijn zoals ze schijnen

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

surrealisme

surrealisme - Verwijst naar de internationale intellectuele beweging die zich vooral concentreerde in Parijs, van de jaren 20 tot eind jaren 40 van de 20ste eeuw.De beweging, die de esthetische experimenten van het symbolisme en de instelling van dada overnam, kenmerkte zich door een nadruk op het onderzoeken van de grenzen van de ervaring door de...

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

surrealisme

sedert 1924 een kunstrichting die uit het expressionisme is voortgevloeid. De surrealisten (Henri Rousseau, De Chirico, Salvador Dali) willen boven de zintuiglijke werkelijkheid of realiteit uitgaande „gezichten” van het onbewuste droomleven als hyperwerkelijkheid in beeld brengen.

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Surrealisme

Richting in de kunst, die de dingen weergeeft zoals ze worden ervaren in het onderbewustzijn, waar zij ontsnappen aan de controle van het verstand, zie twintigste eeuw – eerste helft – schilderkunst – Frankrijk; zie twintigste eeuw – eerste helft – schilderkunst – Italië; zie twintigste eeuw – eerste...

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Surrealisme

stroming in kunst en literatuur in 1924 in een manifest uiteengezet; gelooft in de macht van droom en onbewuste, schakelt rede, esthetische en morele vooroordelen uit.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Surrealisme

o., richting in de kunst, vooral in de literatuur en in de beeldende kunst, die van het denkbeeld uitgaat dat de dingen niet zijn wat zij schijnen : het surrealisme legt zich toe op het uitbeelden van een soort visionaire wereld uit het onderbewustzijn, meestal dus van dingen zonder onderling verband, b.v. een vis boven een toren.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Surrealisme

(Fr., boven-realisme), door Guillaume Apollinaire* bedachte naam voor vnl. in Fr. onder invloed van Odilon Redon opgekomen kunstbeweging, die er naar streeft zich van de realiteit en het histor. gevestigde mensbeeld los te maken en de door psychoanalyse aan de hand gedane erkenning en ontrafeling van het onbewuste en onderbewuste door de kunstschep...

2023-12-11
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

surrealisme

kunstrichting, waar men zich voorstelt, mondeling, schriftelijk, op elke andere wijze, de wezenlijke werking der gedachte uit te drukken. Dictaat der gedachte, met afwezigheid v. alle door de rede uitgeoefend toezicht, buiten alle morele of aesthetische vooropgesteldheid. Het berust o. h. geloof a. d. hogere realiteit v. sommige verbindingsvormen,...

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Surrealisme

(d.i. bovenrealisme) heet een beweging in de kunst (de literaire, daarna de beeldende), die officieel in 1924 begon met het Manifeste du Surréalisme van André Breton dat de nieuwe theorie aangaf, doch die haar oorsprong reeds had in 1916, toen Guillaume Apollinaire (z Kostrowitzky) als „drame surréaliste&rdq...

2023-12-11
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

surrealisme

o. nieuwe kunstrichting, berustend op zuiver psychisch automatisme.

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Surrealisme

omstreeks 1930 opgekomen richting i/d Fransche kunst en literatuur, die tracht der werkelijkheid door nieuwe combinaties een inzichtgevende beteekenis te verleenen.

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Surrealisme

Een in Frankrijk ontstane richting in het kunstleven, vooral in literatuur, beeldende kunst en film, beoogend om niet anders te scheppen dan door een psychisch automatisme. De naam is ontleend aan Apollinaire. De richting volgde op het Dadaïsme. Leiders: Tristan Tzara en André Breton. Verdere bekende deelhebbers waren o.m. Louis Aragon,...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

surrealisme

(surrea'lisma) o. richting in de kunst die, boven het werkelijke uit, voorstelt wat men zich inbeeldt, zonder enige kontrole van geest, estetiek of moraal: een vis boven een toren schilderen is een uiting van -.

Gerelateerde zoekopdrachten