2020-01-22

Sur pointes

flessen champagne kunnen nog gedurende lange tijd op hun depot staan na de remuage. Ze worden dan in enorme hoeveelheden met de hals naar beneden, sur pointes, gestapeld. De hals van de ene fles past in de ziel van die eronder. Een andere naam voor sur pointes is à la masse.

2019-12-29

Sur

wordt het eerst genoemd in de geschiedenis van Hagar (Gen. 16 : 7) en komt vaak voor als woestijn, in nadere bepalingen als van Havila tot de woestijn Sur (Gen. 20 : 1; 25 : 18; Ex. 15 : 22; 1 Sam. 15 : 7 en 27 : 8). Surbeteekent muur (zie art. Sukkoth). Wij hebben Sur te zoeken in de nabijheid van het tegenwoordige Suez en aldaar eveneens, derhalve in het NoordWestelijk deel van het Sinaietisch schiereiland de woestijn Sur.Het woord Sur komt ook nog voor als naam van een der tempelpoorten (2 Ko...

2019-10-22

Sur

(Vulgaatspelling voor Hebr. sjoer, = muur), woestijn, welke de Joden doortrokken ten O. van de Roode Zee (Ex. 15.22). Agar, verdreven door Abraham, vluchtte daarheen met→ Ismael(Gen. 16.7) en Abraham verbleef daar op zijn zwerftocht (Gen. 20.2).

2017-06-07

Sur lattes

latten zijn in dit geval dunne plankjes die het horizontaal stapelen van flessen champagne vergemakkelijken. De flessen liggen sur lattes tijdens de prise de mousse (en soms ook daarna), maar vóór de remuage: champagne rijpt op zijn bezinksel sur lattes.

2017-05-25

sur place

Franse term voor: op de fiets op één plaats blijven stilstaan tijdens sprintwedstrijden. Dit vergt heel wat behendigheid en concentratie. De renner tracht de fiets in evenwicht te houden door voor- en achterwaartse kracht uit te oefenen op de pedalen. Raakt men de grond of rijdt men meer dan twintig centimeter achteruit dan moet er opnieuw gestart worden. De overtreder moet dan een ronde lang op kop rijden. Vroeger gebeurde het dat renners meer dan een kwartier stilstonden. Engels: to make a s...

2019-11-14

sur mafoey

Vernederlandsing van de Franse bastaardvloek par ma foi ‘bij mijn geloof. zie parmafooi.

2017-05-17

sur lie

Bekend geworden dankzij de Muscadet, het eenvoudige, soms smakelijke wit uit de Loire. De wijn wordt direct uit zijn vergistingsvat, waar deze heeft gerust op de ‘dode’ gisten (de droesem) gebotteld om zo voor meer kwaliteit en smaak te zorgen. Het gros van de Muscadet profiteert hier overigens zelden van.

2018-06-22

Théâtre sur l'Erwtenmarkt

Théâtre sur l'Erwtenmarkt - Zie: Salvatori.

2019-02-02

Banyuls-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer - Franse vissershaven in het dep. Pyrénées-Orientales, aan de Middellandse Zee, 4800 inw. Belangrijke badplaats, toeristencentrum.

2019-04-01

Bar sur aube

Bar sur aube - arr.-hoofdstad, dept. Aube Armagnac landschap in Z. Frankrijk, deel van Gascogne, hoofdstad Auch. Het kwam met Hendrik IV aan Frankrijk. Lit.: Laurent, L’Armagnac et les Pays du Gers. Ann. de Géogr. (1911, 143-154).

2017-03-27

arbitrage sur place

arbitrage sur place - Arbitrage die plaatsvindt op een en dezelfde beurs in een en hetzelfde goed. Wordt ook wel daghandel genoemd.

2019-01-10

Ivry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine, - stad in het dep. Seine, N.-Frankrijk, vlak ten Z. van Parijs, aan den linker Seine-oever; 38.000 inw. Groot hospitaal voor ongeneeslijke zieken (Hospice des Incurables, 2000 bedden), een beroemde porselein- en aardewerkfabriek.

2018-12-13

Condé sur l’escaut

Condé sur l’Escaut, stadje in het dept. Nord, N.-Frankrijk, aan de samenvloeiïng van de Schelde en de Hayne en door een kanaal met Bergen in België verbonden; 5200 inw. C. is thans vervallen, maar heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Herhaaldelijk is C. belegerd geworden door Lodewijk XI, verder door Turenne, Lodewijk XIV en de Oostenrijkers. Sedert den vrede van Nijmegen (1678) behoort C. aan Frankrijk.

2019-01-12

Pâte sur pâte

Pâte sur pâte - (Fr.), (massa op massa). Onder de pâte-sur-pâte-techniek verstaat men het en-relief decoreeren van aardewerk of porselein door het opbrengen van kleilagen (die al dan niet van verschillende kleur zijn) op het gevormde voorwerp.

2019-07-22

Han-sur-Lesse

Han-sur-Lesse - gem. in de prov. Namen, ten Z. van Rochefort, ca. 500 inw.; Kath.; opp. 944 ha; landbouw. Merkwaardigheid: de grotten (zie onder). Te Han-sur-Lesse (Grand-Gard, Sohière) vond men een aantal praehistorische graven (lijk- en brandgraven) in den vorm van ronde, lage steenhoopen (marchets). De bijgaven waren uiterst zeldzaam. Bij de grot van Han vond men wapens en scherven uit den Brons- en IJzertijd, en op de plaats „Chession” was een Rom. versterking gelegen.Li...

2019-06-06

Bouvignes-sur-Meuse

Bouvignes-sur-Meuse - Belg. dorp in de gemeente Dinant.

2019-07-22

Ham-sur-Sambre

Ham-sur-Sambre - gem. in de prov. Namen, ten N.O. van Charleroi, ca. 5000 inw.; opp. 638 ha; landbouw; steenkolen.

2018-12-13

Dun-Sur-Auron

Dun-Sur-Auron - oude stad in het Fr. dept. Cher, 30 K.M. ten Z.O. van Bourges; 4603 inw.; ijzermijnen en industrie.

2018-12-06

Bagnols-sur-Cize

Bagnols-sur-Cize - centrum van een klein steenkoolbekken in het dept. Gard Z.-Frankr.; 4600 mw.

2018-12-06

Barracas del sur

Barracas del Sur, stad in de prov. Buenos-Aires, Argentina, Z.-Amerika onmiddellijk ten Z. van de stad Buenos-Aires; 12.000 inw.; middelp. van landbouw.