2019-10-21

Supervisie

Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen.

2019-10-21

Supervisie

In een serie gesprekken onder begeleiding van een deskundige werken aan de verbetering van de persoonlijke functie-uitoefening (Stuurgroep Project Scholingsbeleid, 1994). Zie kwaliteitsbevordering.

2019-10-21

supervisie

supervisie - Zelfstandignaamwoord 1. toezicht dat tevens het geven van leiding inhoudt Woordherkomst afgeleid van visie met het voorvoegsel super-

2019-10-21

supervisie

supervisie - zelfstandig naamwoord uitspraak: su-per-vi-sie 1. het toezicht houden en leiding geven ♢ juffrouw Anouk heeft de supervisie over de nieuwe stagiaires Zelfstandig naamwoord: su-per-vi-sie de supervisie