Wat is de betekenis van Superbe?

2020
2022-10-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

superbe

prachtig. prachtig; uitmuntend; formidabel. Voorbeelden: Hij lummelde op de juiste manier met ogen voor en achter door de superbe boekwinkels om en bij de Plaats, dronk zijn koffie in de Posthoorn en zat als het zomer was besprinkeld met zonnevlekken op het Plein. Willem Brakman, Gesprekken in huizen aan zee, 2002 Dirk Vereec...

Lees verder
1994
2022-10-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Superbe

[Fr., van Lat. superbus = zich boven anderen verheffend, van Gr. huper-bios, van huper = boven, bia = kracht] 1 voortreffelijk, prachtig; 2 hooghartig.

Lees verder
1993
2022-10-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Superbe

prachtig; hooghartig

1973
2022-10-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

superbe

[Fr.], bn. en bw., 1. hooghartig; een — minachting; 2. heerlijk, prachtig.

1955
2022-10-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Superbe

voortreffelijk; prachtig

1952
2022-10-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Superbe

I. hovaardig, trots; verheven; groots; prachtig; II. trotsaard; superbe, hoogmoed, hovaardij.

Lees verder
1950
2022-10-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Superbe

(Fr.), bn. bw., (in gemaniëreerde stijl) heerlijk, prachtig.

1949
2022-10-07
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Sŭperbē

adv. overmoedig, trots.

1937
2022-10-07
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

SUPERBE

Hoogmoedigerwijze.

1937
2022-10-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

superbe

bn., bw. (Fr. [Lat. superbus]: prachtig, voortreffelijk): het weer was superbe.

1930
2022-10-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

superbe

(su’perbə) bn. en bw. [Fr. < Lat. superbus] verheven, heerlijk, prachtig.

1914
2022-10-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

superbe

superbe, - voortreffelijk; prachtig.

1908
2022-10-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Superbe

prachtig, voortreffelijk.

1906
2022-10-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Superbe

Fr., heerlijk, prachtig, voortreffelijk.

1898
2022-10-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Superbe

Superbe - (Fr.) bn. bw. heerlijk, prachtig.

1864
2022-10-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

superbe

superbe - bn. en bijw. heerlijk