Wat is de betekenis van suggestief gedrag?

2017
2023-02-05
Lichaamsgedrag

Lichaamsgedrag

suggestief gedrag

Uitingen van sociale beïnvloeding, waarbij de ene persoon door beschrijving van een opvatting of gedrag een ander er toe brengt deze opvatting over te nemen, respectievelijk het gedrag te vertonen. Suggestieve uitingen geschieden zonder opgaaf van redenen. Vooral in de wereld van reclame en propaganda wordt van suggesties bijna altijd bewust gebrui...

Lees verder