Synoniemen van Subsidie

2019-10-20

Subsidie

Geldelijke ondersteuning van een overheid of van een kapitaalverschaffer, meestal vastgelegd in een algemene regeling betreffende een bepaald subsidieerbaar gebied of een subsidieerbare bedrijfstak, probleemgroep. Subsidie kent men toe ten einde de materiële, persoonlijke of personele positie van de gesubsidieerde te verbeteren.

2019-10-20

subsidie

Een geldbedrag waarmee de overheid goederen of diensten goedkoper maakt.

2019-10-20

subsidie

Een geldbedrag waarmee de overheid goederen of diensten goedkoper maakt.

2019-10-20

subsidie

subsidie - Zelfstandignaamwoord 1. door de overheid beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave aantrekkelijker te maken De subsidies voor de landbouw hebben lang veel kritiek geoogst. "Als de directeur meer verdient dan de wethouder, waarom heeft zo'n instelling dan nog subsidie nodig?" Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'subsidium...

2019-10-20

subsidie

subsidie - zelfstandig naamwoord uitspraak: sub-si-die 1. geld van de overheid om mensen en bedrijven te steunen ♢ deze vereniging krijgt subsidie Zelfstandig naamwoord: sub-si-die de subsidie de subsidies het subsidietje

2019-10-20

Subsidie

Subsidie - v. o. (-s, ...diën), ondersteuning, tegemoetkoming, onderstandsgeld: subsidie vragen, geven, verleenen ; zonder subsidie van den Staat; —AANVRAGE, v. (-n); —STELSEL, o. (-s).

2019-10-20

Subsidie

Subsidie, oorspronkelijk bij de Romeinen een legercorps, dat in het gevecht de strijdende korpen moest te hulp snellen, is een woord, hetwelk thans de meer algemeene beteekenis heeft van onderstand. In de geschiedenis vindt men subsidie-tractaten vermeld, namelijk overeenkomsten omtrent gelden, waarmede een Staat zijn bondgenoot ondersteunt in den oorlog tegen een gemeenschappelijken vijand. In Engeland geeft men den naam van subsidie (grants of inwilligingen) ook aan de sommen, welke jaarlijks...

2019-10-20

Subsidie

Subsidie - tegemoetkoming, bijdrage, veelal van staats- of gemeentewege, in de kosten van inrichtingen van openbaar nut.

2019-10-20

subsidie

subsidie - v. (subsidiën), ondersteuning, tegemoetkoming, onderstandsgeld

2019-10-20

subsidie

subsidie, - v., bijdrage; bijstand;ondersteuning.

2019-10-20

subsidie

subsidie - Toelages of schenkingen van geld of ander eigendom als een soort financiële hulp.