2020-01-27

Subcultuur

Een subcultuur is onderdeel van een grotere cultuur. De opvattingen binnen een subcultuur zijn vaak anders dan die in de dominante cultuur. De jongerencultuur is bijvoorbeeld een subcultuur waarin jongeren andere gedragsregels kennen dan de regels die men in het dagelijks leven gebruikt. Subculturen wijken altijd af van de dominante cultuur. Binnen de Nederlandse dominante cultuur zijn er bijvoorbeeld groepen met hun eigen normen en waarden. Binnen subculturen kunnen zich ook nog allerlei sub...

2020-01-27

subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die naast de officiële cultuur bestaat; groepen met eigen kenmerken en afwijkende normen, waarden en doelen.

2020-01-27

Subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van, maar in andere opzichten overeenkomt met het grotere culturele geheel waarbinnen de subcultuur van een bepaalde groepering in de samenleving voorkomt.

2020-01-27

subcultuur

subcultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: sub-cul-tuur 1. groeperingen met eigen afwijkende normen en regels ♢ de stakers vormen een subcultuur in de maatschappij Zelfstandig naamwoord: sub-cul-tuur de subcultuur de subculturen het subcultuurtje

2020-01-27

subcultuur

subcultuur - Zelfstandignaamwoord 1. (sociologie) (cultuur) cultuur van bijzondere groepen, met van de officiële lijn afwijkende normen en doelstellingen Woordherkomst afgeleid van cultuur met het voorvoegsel sub- Verwante begrippen cult

2020-01-27

Subcultuur

Cultuur van een groep of gemeenschap die deel uitmaakt van een grotere (nationale) cultuur, maar daarnaast ook eigen afwijkende opvattingen (attitudes), normen en waarden heeft.

2020-01-27

Subcultuur

Hiervan is sprake wanneer men een onderscheid wil maken tussen kleine en meer omvattende groepen bijvoorbeeld de afdelingscultuur ten opzichte van de bedrijfscultuur, maar ook de bedrijfscultuur ten opzichte van de concerncultuur enzovoort. Hoe meer niveaus of functies in een sociale organisatie onderscheiden worden des te groter de kans dat er eigen subculturen ontstaan (zie Cultuur).

2020-01-27

Subcultuur

Cultuur die in een aantal opzichten afwijkt van de dominante mainstream cultuur (bijv. in kleding, uitingsvormen, gedrag), maar in relevante aspecten (taal, waarden) daarmee wel overeenkomt.

2020-01-27

subcultuur

Een onderdeel van een cultuur waarbinnen eigen normen en waarden gelden die doorgaans niet voor de hele cultuur gelden.

2016-05-23

Hipster

Hipster is een subcultuur. Deze cultuur kwam op in de jaren negentig, maar in het begin van de 21e eeuw werd deze subcultuur bekender en werd het meer mainstream. In eerste instantie zetten volgers van deze subcultuur, zogeheten hipsters, zich juist af tegen de mainstream. Hipsters bestaan al vrij lang. In de jaren veertig en vijftig waren hipsters aanhangers van de Amerikaanse ‘Beat generation’. Het afzetten tegen de mainstream uit zich onder andere door het dragen van retro- en vintagekled...

2019-05-02

Lesbo-underground

Lesbo-underground - de lesbische subcultuur.

2017-05-02

Crossover (2)

Als een artiest vanuit een subcultuur de sprong maakt naar erkenning door een breed publiek.

2016-03-07

Jongerencultuur

Jongerencultuur is een subcultuur die specifiek leeft bij groepen jongeren. Jongeren die een jongerencultuur aanhangen proberen zich door middel van bijvoorbeeld kleding, muziek, gedachtegoed en leefstijl te onderscheiden van de rest van de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn skaters, gothics, hippies en punkers. Jongerenculturen staan erom bekend relatief snel te veranderen. Iets dat vijf jaar geleden ‘in’ was bij jongeren, is vaak nu alweer veranderd. Bij een jongerencultuur kun je...

2019-05-02

Lesbotaal

Lesbotaal - taal die gebezigd wordt in de lesbische subcultuur. Zie ook lesbiaans.

2017-07-31

sporttaal

(de; sporttalen) SP - taal van beoefenaars en toeschouwers van (een bepaalde) sport, die dragers zijn van een gemeenschappelijke subcultuur.

2017-07-26

sporttaal

(de; sporttalen) SP-taal van beoefenaars en toeschouwers van (een bepaalde) sport, die dragers zijn van een gemeenschappelijke subcultuur.

2017-03-27

super

super: in topconditie, in topvorm. Soms volstaat 'super' niet, dan is men megasuper of keisuper. Het is de taal van de subcultuur.

2017-01-06

Socialisatie

Socialisatie is een algemene term voor processen waarbij mensen zich in de omgang met anderen cultuur en subcultuur eigen maken.

2017-01-06

Sociale aanpassing

Sociale aanpassing is het zich conformeren aan de waarden, normen en verwachtingen (de subcultuur) van de groep of gemeenschap.

2019-05-02

Ingewijde

Ingewijde - lid van de lesbische subcultuur, van de fluisterende gemeente. Voor de ingewijden zit er nog een bepaalde kant aan: met deze bekroning tilt de samenleving nog iets mee omhoog. Het is weliswaar niet essentieel, maar voor onze emancipatie toch wel van belang: de erkenning van de persoonlijkheidsstructuur van bepaalde mensen. (Felicitatie-brief aan Anna Blaman van onbekende n.a.v. de P.C. Hooftprijs, Hekma e.a., 1989). De herkenbaarheid van dit patroon neemt toe door codes, signalen in...