Wat is de betekenis van Subcultuur?

2021
2021-07-29
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die binnen een andere, grotere cultuur bestaat en die wordt gekenmerkt door een aantal afzonderlijke kenmerken en overtuigingen. De term 'subcultuur' werd oorspronkelijk gebruikt in de context van criminele sociologie. Het wordt nu meer in het algemeen gebruikt om verschillende levensstijlen aan te duiden. Su...

Lees verder
2021
2021-07-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Subcultuur

Een subcultuur is onderdeel van een grotere cultuur. De opvattingen binnen een subcultuur zijn vaak anders dan die in de dominante cultuur. De jongerencultuur is bijvoorbeeld een subcultuur waarin jongeren andere gedragsregels kennen dan de regels die men in het dagelijks leven gebruikt. Subculturen wijken altijd af van de dominante cultuur. Bin...

Lees verder
2019
2021-07-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

subcultuur

subcultuur - Zelfstandignaamwoord 1. (sociologie) (cultuur) cultuur van bijzondere groepen, met van de officiële lijn afwijkende normen en doelstellingen Woordherkomst afgeleid van cultuur met het voorvoegsel sub- Verwante begrippen cult

Lees verder
2018
2021-07-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

subcultuur

subcultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: sub-cul-tuur 1. groeperingen met eigen afwijkende normen en regels ♢ de stakers vormen een subcultuur in de maatschappij Zelfstandig naamwoord: sub-cul-tuur de subcultuur...

Lees verder
2017
2021-07-29
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Subcultuur

Cultuur die in een aantal opzichten afwijkt van de dominante mainstream cultuur (bijv. in kleding, uitingsvormen, gedrag), maar in relevante aspecten (taal, waarden) daarmee wel overeenkomt.

2012
2021-07-29
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

subcultuur

Een onderdeel van een cultuur waarbinnen eigen normen en waarden gelden die doorgaans niet voor de hele cultuur gelden.

2002
2021-07-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die naast de officiële cultuur bestaat; groepen met eigen kenmerken en afwijkende normen, waarden en doelen.

1994
2021-07-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Subcultuur

[zie sub- en cultuur] 1 cultuur van een groep binnen een samenleving die het cultuurpatroon van deze samenleving niet geheel volgt, maar een eigen variant van dat patroon heeft ontwikkeld (bijv.: beroepsgroep, etnische minderheid, religieuze minderheid); 2 (spec. in westerse landen) cultuur van jon...

Lees verder
1994
2021-07-29
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van, maar in andere opzichten overeenkomt met het grotere culturele geheel waarbinnen de subcultuur van een bepaalde groepering in de samenleving voorkomt.

1993
2021-07-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Subcultuur

cultuur van een groep met afwijkende kenmerken t.o.v. de officiële cultuur

1993
2021-07-29
NIMA

Nima marketing lexicon

Subcultuur

Onderdeel van een cultuur waarbinnen eigen normen en waarden gelden die doorgaans niet voor de gehele cultuur gelden.

1992
2021-07-29
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Subcultuur

Cultuur van een groep of gemeenschap die deel uitmaakt van een grotere (nationale) cultuur, maar daarnaast ook eigen afwijkende opvattingen (attitudes), normen en waarden heeft.

1991
2021-07-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Subcultuur

Hiervan is sprake wanneer men een onderscheid wil maken tussen kleine en meer omvattende groepen bijvoorbeeld de afdelingscultuur ten opzichte van de bedrijfscultuur, maar ook de bedrijfscultuur ten opzichte van de concerncultuur enzovoort. Hoe meer niveaus of functies in een sociale organisatie onderscheiden worden des te groter de kans dat er eig...

Lees verder
1973
2021-07-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

subcultuur

v., aparte cultuur van bijzondere groepen, die in haar normen en doelstellingen afwijkt van het grotere culturele geheel. (e) Sociaal-wetenschappelijk gezien is de allesoverspannende cultuur samengesteld uit onderling verschillende deeleenheden, die ieder in een beperktere omvang eveneens als cultuur fungeren. Dergelijke deelculturen bevatten welis...

Lees verder