2020-04-03

Subcultuur

Een subcultuur is onderdeel van een grotere cultuur. De opvattingen binnen een subcultuur zijn vaak anders dan die in de dominante cultuur. De jongerencultuur is bijvoorbeeld een subcultuur waarin jongeren andere gedragsregels kennen dan de regels die men in het dagelijks leven gebruikt. Subculturen wijken altijd af van de dominante cultuur. Binnen de Nederlandse dominante cultuur zijn er bijvoorbeeld groepen met hun eigen normen en waarden. Binnen subculturen kunnen zich ook nog allerlei sub...

2020-04-03

Subcultuur

Cultuur van een groep of gemeenschap die deel uitmaakt van een grotere (nationale) cultuur, maar daarnaast ook eigen afwijkende opvattingen (attitudes), normen en waarden heeft.

2020-04-03

Subcultuur

Cultuur die in een aantal opzichten afwijkt van de dominante mainstream cultuur (bijv. in kleding, uitingsvormen, gedrag), maar in relevante aspecten (taal, waarden) daarmee wel overeenkomt.

2020-04-03

Subcultuur

Hiervan is sprake wanneer men een onderscheid wil maken tussen kleine en meer omvattende groepen bijvoorbeeld de afdelingscultuur ten opzichte van de bedrijfscultuur, maar ook de bedrijfscultuur ten opzichte van de concerncultuur enzovoort. Hoe meer niveaus of functies in een sociale organisatie onderscheiden worden des te groter de kans dat er eigen subculturen ontstaan (zie Cultuur).

2020-04-03

subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die naast de officiële cultuur bestaat; groepen met eigen kenmerken en afwijkende normen, waarden en doelen.

2020-04-03

subcultuur

Een onderdeel van een cultuur waarbinnen eigen normen en waarden gelden die doorgaans niet voor de hele cultuur gelden.

2020-04-03

Subcultuur

Een subcultuur is een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van, maar in andere opzichten overeenkomt met het grotere culturele geheel waarbinnen de subcultuur van een bepaalde groepering in de samenleving voorkomt.

2020-04-03

subcultuur

subcultuur - Zelfstandignaamwoord 1. (sociologie) (cultuur) cultuur van bijzondere groepen, met van de officiële lijn afwijkende normen en doelstellingen Woordherkomst afgeleid van cultuur met het voorvoegsel sub- Verwante begrippen cult

2020-04-03

subcultuur

subcultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: sub-cul-tuur 1. groeperingen met eigen afwijkende normen en regels ♢ de stakers vormen een subcultuur in de maatschappij Zelfstandig naamwoord: sub-cul-tuur de subcultuur de subculturen het subcultuurtje