Wat is de betekenis van sub?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sub

sub - Zelfstandignaamwoord 1. (seksualiteit) onderdanige in een bdsm-relatie sub - Zelfstandignaamwoord 1. omgeving Antwerpen, licht (pejoratief) vrouwelijke sukkel sub - Voorzetsel 1. ''(binnen teksten die in punten of artikelen zijn onderverdeeld) in het stukje tekst met de aanduiding ...

Lees verder
1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Sub

onder

1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

sub

I.[Lat.], voorz., onder (het bedoelde genoemd, gesteld enz.): artikel 2b; op; poena, op straffe; — voce, onder het woord of artikel (te zoeken); II.sub [<Lat.], voorvoegsel met in samenst. de betekenis van onder-, een beetje, heimelijk; (m.n. taxonomie) onder-.

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Sub

onder.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Sub

sub colo're, onder de schijn, de dekmantel van het genoemde, b.v. sub colo're ju'ris; sub di'vo, onder de blote hemel; — sub fi'de, op erewoord ; — sub fi'de remissio'nis, in vertrouwen op terugzending (s.f.r.); — sub fi'nem, aan, tegen het e...

Lees verder
1939
2021-05-11
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Sub

(Lat. praepositie = onder). Subnormaal = onder de normaal gelegen. Subtangens = onder de tangens gelegen.

Lees verder
1922
2021-05-11
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Sub

Sub (Lat. — onder) ; bijv. sub conditione; sub numero of sub numeris; sub poena (op straffe) enz. Ook in samenstellingen: sub-diaken; sub-lunarisch (ondermaansch ; luna =. maan), ook in: sub rosa (zie het volgende artikel).

1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Sub

Sub - onder.

1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sub

Sub - onder, op : sub conditione, onder beding; — sub poena, op straffe; sub rosa, onder de roos, in vertrouwen.

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

sub

sub - onder, op