Wat is de betekenis van studie?

2020
2021-08-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

studie

(1912) (Amsterdam) aandacht, attentie. 'Met studie': met aandacht (zorg). • Neel, heb effe studie op me kleine .... (Israël Querido: Amsterdamsch epos de Jordaan. 1912) • (Hans Heestermans & Ditte Simons: Mokums woordenboek. 2014)

Lees verder
2019
2021-08-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

studie

studie - Zelfstandignaamwoord 1. tijd besteed om zich kennis of vaardigheid eigen te maken Hij heeft zijn studie er bijna opzitten. 2. tijd besteed aan het uitzoeken van een bepaald onderwerp of probleem Uit deze studie komt duidelijk naar voren dat er ee...

Lees verder
2018
2021-08-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

studie

studie - zelfstandig naamwoord uitspraak: stu-die 1. bestudering van een vak ♢ hoe lang duurt de studie Nederlands? 2. poging er alles van aan de weet te komen ♢ hij maakt een studie van vogels...

Lees verder
2014
2021-08-04
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

studie

aandacht, attentie: Nel keek ... door de scheuren van de bengelende lappen, voor de glazen tusschendeur, ’t winkeltje in. ’n Klant van ’n hallefie. ... Neel, heb effe studie op me kleine, QUERIDO I, 91.

1993
2021-08-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Studie

verhandeling; praktische oefening; piano-oefening; wetenschappelijk beoefening van een vak

1981
2021-08-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

studie

(van het Lat. studium), 1. wetenschappelijk werk en onderzoek; ook het geschrift waarin de resultaten hiervan zijn neergelegd; 2. een vak aan een onderwijsinrichting: studie in de medicijnen; 3. tekening, schilderij, als een schets ter oefening.

Lees verder
1952
2021-08-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Studie

s., stúdzje.

1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Studie

v. (-s, studiën), STUDIETJE, o. (-s), 1. het zich bezighouden met iets, inz. met een vak van wetenschap of kunst om er (verder) in door te dringen: de universiteit is een plaats van vrije, zelfstandige studie; het vraagstuk werd na veel studie en talrijke proefnemingen bevredigend opgelost; de studie van de taal...

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Studie

(tekenkunst e.d.), schets.

1926
2021-08-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Studie

(Latijn studium, inwendige aandrang, ijver, wetenschappelijk onderzoek, studie), meervoud studiën, is in het algemeen oefening, onderzoek in eenige wetenschap, bijv. de studie der oude talen, der nieuwe letteren, der medicijnen, enz.; bijzonder de hoogere studie aan de universiteiten en vakhoogescholen, bijv. Hij is op studie in Amsterdam, Lei...

Lees verder
1898
2021-08-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Studie

Studie - v. ( —s, studiën), oefening (inz. in de geleerde vakken), onderzoek, navorsching: hij moet daar eene studie van maken ; een man van studie, een geleerde : — te Leiden op studie liggen, daar als student ingeschreven zijn; — zijne studie voortzetten, volbrengen, opgeven; vruchten van nasporing en onderzoek; studi&eum...

Lees verder