Wat is de betekenis van studeren?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

studeren

studeren - Werkwoord 1. (ov) (onderwijs) het volgen van een opleiding en verwerven van kennis, gewoonlijk aan een universiteit als voornaamste bezigheid Jan studeert in Groningen. 2. (inerg) het zich concentreren op een bepaalde lesstof om zich deze eigen te maken ...

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

studeren

studeren - regelmatig werkwoord uitspraak: stu-de-ren 1. ervoor zorgen dat je er meer over aan de weet komt ♢ we studeerden op de gebruiksaanwijzing 2. er onderwijs in volgen ♢ hij studeert voor...

Lees verder
1993
2021-01-27
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Studeren

iets trachten te leren; zich als student in een vak bekwamen

1990
2021-01-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

studeren

studeren - Het verwerven van kennis door middel van boeken, observaties of experimenten.

1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Studeren

(studeerde, heeft gestudeerd), 1. (onoverg.) zich toeleggen op iets, zijn best op iets doen, zich beijveren: ik geloof dat je er op studeert, iedereen, onaangenaamheden te zeggen; — op iets studeren, het bestuderen: op een preek studeren; 2. (veelal oneig.) peinzen, denken over: daar moet ik eerst nog op studeren;...

Lees verder