Synoniemen van Structuur

2019-12-13

Structuur

Een structuur is de manier waarop bepaalde elementen van een groter geheel met elkaar verbonden zijn; het is de wijze waarop dingen en situaties in elkaar steken. Wanneer een structuur van een bepaald concept bekend is, zegt dit nog niets over de inhoud. In feite heeft alles een structuur; zowel stoffelijke voorwerpen als meer abstracte concepten zoals situaties, gesprekken, teksten en theorieën. Een tafel is een voorbeeld van een stoffelijk concept. De algemene structuur daarvan bestaat uit ee...

2019-12-13

structuur

De structuur is: 1) alg.: opbouw; samenstelling; de manier waarop kleinere delen tot één groot geheel zijn samengevoegd of georganiseerd, bijv. de structuur van suiker bestaat uit kristallen, klei uit plaatjes; 2) (beeldend): het woord structuur beschrijft iedere eigenschap van het oppervlak, die laat zien hoe het ruwe materiaal of de grondstof ontstaat: bijv. de nerf van het hout (1) of de samengestelde structuur van het graniet; vaak wordt ten onrechte structuur gebruikt, meestal is oppervla...

2019-12-13

Structuur

Aan de oppervlakte van het materiaal kun je zien hoe het ontstaan is. Bijvoorbeeld een patroon van kant.

2019-12-13

structuur

structuur - Zelfstandignaamwoord 1. de interne opmaak van een geheel Wat is de structuur van dat blad? 2. de manier waarop een samengesteld geheel is opgebouwd Verwante begrippen opbouw, samenstelling, textuur, weefsel, structureren

2019-12-13

Structuur

Opbouw of bouwwijze van objecten.

2019-12-13

structuur

Hoeveelheid informatie ordenen.

2019-12-13

structuur

structuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: struc-tuur 1. hoe iets in elkaar zit ♢ hoe is de structuur van de bodem in dat gebied? Zelfstandig naamwoord: struc-tuur de structuur de structuren het structuurtje Synoniemen opbouw

2019-12-13

Structuur

Structuur - van den bodem. Hieronder verstaat men de onderlinge rangschikking der bodemdeeltjes. Men onderscheidt korrel- en kruimel-s. Bij de laatste zijn de afzonderlijke korrels door adhesie (op kleigronden) of door een bindmiddel (b.v. humus) op zandgronden tot kleinere en grootere kruimels samengevoegd. De korrel-s. is voor den grond een ongewenschte toestand; op een zuiveren zandgrond toch vormen de betrekkelijk groote korrels holten, welke te groot zijn om het water capillair vast te houd...

2019-12-13

Structuur

Structuur - v. (...turen), bouw, bouworde, bouwtrant, stijl; inz. bouw der aardgesteenten, wijze waarop zij opgehoopt zijn.

2019-12-13

structuur

structuur - De elementen of delen van een entiteit en hun onderlinge relaties, vaak met betrekking tot de manier waarop ze zijn georganiseerd of opgebouwd.

2019-12-13

structuur

structuur - v. gmv. bouw, bouworde, bouwtrant, stijl

2019-12-13

Structuur

1° (geol.) de rangschikking en de onderlinge betrekking van de mineralen in een gesteente, voor zoover deze een gevolg is van de omstandigheden, waaronder zij gevormd zijn, in tegenstelling tot textuur, die een gevolg is van latere uitwendige invloeden; bijv. druk. Jong. 2° (Landb.) Onder structuur verstaat men de ligging der gronddeeltjes ten opzichte van elkaar. Liggen zij zonder eenig verband naast elkaar dan spreekt men van korrelstuctuur, zijn zij tot kruimels vereenigd dan van kru...