Wat is de betekenis van Stroom?

2020
2020-12-02
NWN

Nieuwe woorden netwerk Ensie

Stroom

Dit woord heeft meerdere betekenissen: elektriciteit veroorzaakt door de verplaatsing van elektronen door geleiders, de richting waarin het water van een rivier zich verplaatst.

2020
2020-12-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

stroom

Het begrip stroom heeft 5 verschillende betekenissen: 1) stroming in een bepaalde richting. beweging of stroming in een bepaalde richting; stroming. In abstracte zin komt de betekenis soms neer op 'het verloop van een proces in een bepaalde volgorde', zoals in werkstroom en stroomschema. 2) beek of rivier. water dat...

Lees verder
2019
2020-12-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stroom

stroom - Zelfstandignaamwoord 1. rivier, beek Bij donker woud en brede stromen. 2. (elektrotechniek) elektrische stroom We zitten zonder stroom, dat wordt geen accu opladen vandaag. 3. in bepaalde richting bewegende massa, zoals een groep mense...

Lees verder
2018
2020-12-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stroom

stroom - zelfstandig naamwoord 1. elektrische kracht ♢ de wasmachine gebruikt veel stroom 1. pas op, die lamp staat onder stroom [er staat spanning op] 2. voortbewegende hoev...

Lees verder
2016
2020-12-02
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Stroom

Stroom is de afvoersnelheid van een bepaalde bron, uitgedrukt in volume gedurende een bepaalde tijd.

1973
2020-12-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

stroom

m. (stromen), 1. zich voortbewegende massa van een vloeistof, m.n. water: de stromen en rivieren van Nederland; tegen de — oproeien, ondanks verzet of weerstand streven naar het bereiken van zijn doel; op — (van schepen), op de rede of op de open rivier, buiten de haven; van vallend water: de regen viel bij stromen neer; ook van andere...

Lees verder
1971
2020-12-02
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Stroom

Stroom - waterbeweging ten gevolge van verval (op rivieren e.d.) of getijbevveging. De stroomsnelheid wordt op zee aangegeven in zeemijlen/uur, op de rivieren in km/uur; de stroomrichting met pijltjes op de stroomkaan en in de stroomatlas.

1949
2020-12-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Stroom

zie Electriciteit.

1928
2020-12-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Stroom

Bij de electrische stromen onderscheiden wij gelijkstroom en wisselstroom. Electrischen gelijkstroom kunnen wij het best vergelijken met een waterstroom, die onder een bepaalden druk door een buis geperst wordt. De hoeveelheid water, die in een zekeren tijd, b.v. één minuut, een bepaald punt van de buis passeert, hangt af van twee fac...

Lees verder
1916
2020-12-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stroom

Stroom - zie ELECTRISCHE STROOM.

1898
2020-12-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stroom

Stroom - m. (-en), het stroomen, strooming: er was in die vergadering een zekere stroom tegen het bestuursvoorstel; — hoeveelheid water die zich in eene bepaalde richting beweegt, inz. die voortdurend door eene zekere bedding stroomt, groote rivier: de stroomen van Europa; — strooming in het zeewater : de golfstroom; koude en warme str...

Lees verder
1870
2020-12-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Stroom

Stroom is de naam van de beweging van het water in eene bepaalde rigting. In zee spreekt men bijv. van een oostwaarts of van een westwaarts trekkenden stroom, en zoowel dáár als in rivieren van een sterken en zwakken stroom. Tot het meten van de snelheid van den stroom, die hoofdzakelijk van de helling van den bodem en van den inhoud van het dwarsp...

Lees verder