2019-09-20

Stront

zie ook een figuur als natte stront; peuken/ peulen/pullen/zeven kleuren bagger/zeven kleuren stront schijten: 1. als voorvoegsel wordt stront- gebruikt ter intensivering. Voorbeeld: strontvervelend. In jeugdtaal is stronthoop een scheldwoord voor een waardeloos of onbetrouwbaar iemand. Strontgoed, heur! (Lennaert Nijgh: Tobia of de Ontdekking van het Masturbariaat, 1971) Hij zit strontkapot, hij kan helemaal niks meer. (HP/De Tijd, 18/03/94) 2. als ik - roep mot jij komme, uitroep van minach...

Lees verder
2019-09-20

stront

stront: de Amerikaanse wielrenner Tom Danielson van het Garmin-Chipotle-team zegt meer respect gekregen te hebben voor de renners die wedstrijden in Belgie rijden, en dat omdat er 'onwaarschijnlijk veel stront op de weg ligt. (...) Het is onwaarschijnlijk hoe ze zoveel stront op de weg krijgen en houden, om er ons dan doorheen te laten rijden,' aldus Danielson.

2019-09-20

Stront

Stront - 'stront voor de ogen rijden': iemand aan het wiel doen afzien. Fr. faire déregueuler sa bouillie, lessiver un adversaire.

2019-09-20

stront

stront - zelfstandig naamwoord 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ hij heeft weer stront met zijn vrienden 2. onverteerd voedsel dat via je anus naar buiten komt ♢ ik trapte met mijn wandelschoenen in de stront 1. als je in de stront roert, gaat het stinken (TB) [je moet die negatieve d...

Lees verder
2019-09-20

stront

stront - Zelfstandignaamwoord 1. uitgescheiden afvalstoffen van mens of dier Omdat hij nog stront aan z'n schoenen had, stonk het vreselijk in de kamer. Uitdrukkingen en gezegden Stront aan de knikker Synoniemen poep Verwante begrippen drek, drol, excrementen, fecaliën, feces, keutel, ontlasting, poep

Lees verder
2019-09-20

Stront

Stront - v. (plat), uitwerpsel (van menschen of dieren), drek; — (spr.) in de stront zitten, in de verlegenheid; — heb je stront in de oogen, dat je dat niet ziet ?, ben je blind ?; — er is stront aan den knikker, er is onraad, de zaak is niet in orde, hier schuilt iets achter; — van boven bord, van onderen stront, uiterlijk fraai, innerlijk leelijk of verdorven ; — stront voor dank, met ondank beloond worden; — (fig.) onaangenaamheid, oneenigheid : wat heb ik met die stront noodig!...

Lees verder
2019-09-20

stront

stront - Afvalstoffen die door het lichaam worden afgescheiden.