Wat is de betekenis van stroboscoop?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stroboscoop

stroboscoop - Zelfstandignaamwoord 1. apparaat waarmee van een groot aantal beelden, die de fasen van een periodieke beweging uitmaken slechts één of enkele belicht worden, waardoor het waargenomen beeld schijnbaar stilstaat op mijn oude draaitafel was een stroboscoop aanwezig zodat ik nauwkeurig het...

Lees verder
1994
2021-12-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Stroboscoop

[v. Gr. strobos = het dwarrelend ronddraaien, strobein = ronddraaien, en skopein = bekijken] apparaat voor het gedetailleerd waarnemen van snelle bewegingen; ook: apparaat voor het maken van foto's met zeer korte belichtingsduur (0,00001 sec.).

1993
2021-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Stroboscoop

toestel waarmee snel bewegende voorwerpen kunnen worden waargenomen (door flitslicht)

1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stroboscoop

(stroboskoop) [<Gr.], m. (-scopen), optische inrichting waarmee een voorwerp in snelle periodieke beweging (b.v. rotatie) kan worden waargenomen alsof het stilstaat.(e) Het stroboscopisch effect kan o.a. verkregen worden met behulp van een lamp die zeer kortdurende, periodieke lichtflitsen geeft van een instelbare frequentie. Wordt b.v. een draa...

Lees verder
1955
2021-12-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Stroboscoop

toestel, met behulp waarvan men, door het snel achter elkaar beschouwen van een voorwerp in elkaar opvolgende standen, de illusie verkrijgt van een zich bewegend voorwerp te zien

1954
2021-12-06
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Stroboscoop

een instrument om zeer snelle bewegingen te bestuderen.

1949
2021-12-06
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Stroboscoop

(<→ strobo-, + → -scoop). Toestel voor het onderzoek van bewegingsverschijnselen.

1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Stroboscoop

lampconstructie die regelbare periodieke lichtflitsen kan afgeven. Door het optredend cinematografisch effect kunnen zodoende draaiende machine-onderdelen als in rust worden bekeken.

1948
2021-12-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

stroboscoop

m. stroboscopische schijf, v. draaischijf, -beeld (optisch werktuig or speelgoed); toestel om een draaiende of snel heen en weergaande beweging te zien.

Lees verder
1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stroboscoop

(natuurk.) is een toestel, waarmede een lichaam, waarvan de beweging bestudeerd wordt, op achtereenvolgende oogenblikken, gescheiden door gelijke tijdruimten, gedurende zeer korten tijd gezien kan worden. De s. wordt meestal gebruikt bij de studie van trillende, draaiende of vallende lichamen. Trilt bijv. een snaar met periode T, dan zorgt men, dat...

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stroboscoop

Stroboscoop - m. o. (...scopen), een oogmisleidend toestel, bestaande uit eene bordpapieren schijf, die aan haar rand vierkante openingen heeft, tusschen welke een en hetzelfde voorwerp in zijne verschillende opeenvolgende standen bij zekere beweging is afgebeeld ; wordt nu de schijf om hare as gedraaid en ziet het oog door de achtereenvolgende ope...

Lees verder