Wat is de betekenis van streven?

2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

streven

streven - Werkwoord 1. (inerg) een doel willen bereiken Wij streven naar verbetering van ons eigen record. streven - Zelfstandignaamwoord 1. het willen bereiken van een doel Zijn streven naar aanzien kwam hem duur te staan. S...

Lees verder
2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

streven

streven - regelmatig werkwoord uitspraak: stre-ven 1. het als doel stellen en er je best voor doen ♢ ik streef altijd naar hoge cijfers Regelmatig werkwoord: stre-ven ik streef jij/u str...

Lees verder
1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Streven

1. v.; — naar, stribje, trachtsje nei, oanstjûre, arbeidzje op; op zij —, op ’e side komme. 2. s.n., stribjen (it), doel (it), wyt (it).

Lees verder
1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Streven

I. STREVEN (streefde, heeft gestreefd), (onoverg., werkw.) 1. voortgaan, t.w. met kracht, met ijver en inz van oneig. beweging: iem. op zijde streven, evenaren, bijna de gelijke van hem zijn ; te boven streven, te boven gaan, niet te evenaren zijn door; voorwaarts streven; 2. zich beijveren, zijn best doen: naar iets strev...

Lees verder
1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

streven

streefde, h. gestreefd (inspannend pogen; zich met kracht in een bepaalde richting bewegen): naar iets streven, iets trachten te verwerven; streven naar volmaking; op zijde streven, bijna evenaren.

1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

streven

('stre:vən) I. (streefde, heeft gestreefd) [~ strijden] met alle krachtinspanning trachten : naar volmaking -; op zijde -, evenaren; te boven overtreffen. → palm. Syn. → pogen. II. o. Eig. het streven : een voortdurend -. 2. Metn. dat waarnaar men streeft : in zijn slagen.

Lees verder
1926
2022-12-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Streven

Het streven als psychologische functie is niet gemakkelijk te omschrijven. In de eerste plaats toch hebben we in het streven te doen met een neiging, een richting in ons geestelijk leven, die allerminst eenvoudig van karakter is. Daarmee hangt samen, dat er eenerzijds is een streven, dat inderdaad ligt op het terrein van het psychische in enger zin...

Lees verder
1898
2022-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Streven

Streven - (streefde, heeft gestreefd), met alle krachtsinspanning zich voortbewegen, trachten, pogen; naar iets streven, trachten iets te verwerven ; — te boven streven, overtreffen, overwinnen; — (Zuidn.) snel voortgaan. STREVING, v. het streven, pogen.

Lees verder
1898
2022-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Streven

zie Pogen.

1864
2022-12-08
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Streven

Streven, ow. gel. (ik streefde, heb gestreefd), trachten, pogen; naar iets -, trachten iets te verwerven; te boven -, overtreffen, overwinnen. *...VING, v. gmv. het streven, pogen, poging.

Lees verder