Wat is de betekenis van streekroman?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

streekroman

streekroman - Zelfstandignaamwoord 1. (letterkunde) roman die kenmerkend is voor het leven in een bepaalde landstreek w:A.M. de Jong|A.M. de Jong was een van de belangrijkste Brabantse schrijvers uit de twintigste eeuw. Hij is vooral bekend van zijn streekroman over w:Merijntje Gijzen|Merijntje Gijze...

2024-06-17
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

streekroman

roman die zich afspeelt op het platteland en handelt over leven en gewoonten van de streekbewoners, meestal boeren.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STREEKROMAN

m. (-s), roman die in een bep. landstreek speelt en die daarvan de sfeer tracht weer te geven.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

streekroman

m. (-s) roman die in een bepaalde streek speelt en er de eigenaardige sfeer van tracht weer te geven.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

streekroman

m. (-s), roman die het leven in een bepaalde streek of plaats beschrijft. (e) De streekroman is in de romantiek tot volle ontplooiing gekomen onder invloed van de belangstelling voor de natuur en het leven op het platteland (J.J.Rousseau). Vooral in het begin was de streekroman tendentieus, in deze zin dat hij de landelijke eenvoud tegenover de ver...

2024-06-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)