Wat is de betekenis van Streekplan?

2024-02-25
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Streekplan

Een streekplan is een provinciaal plan waarin de toekomstige ontwikkelingen in ruimtelijke ordening van de provincie (of een deel daarvan) in hoofdlijnen worden aangegeven.

2024-02-25
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Streekplan

Een streekplan is het plan dat kersenpff de provincie maakt over de toekomstige ontwikkeling van een gebied.

2024-02-25
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Streekplan

Een door Provinciale Staten vastgesteld plan op het gebied van de ruimtelijke ordening, waarin de beoogde ontwikkelingen voor een deel van de provincie zijn vastgelegd. De Zaanstreek viel voor het eerst in 1953 onder een streekplan; het jongste streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied (waar de Zaanstreek voor het grootste deel onder valt)...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Streekplan

o. (-nen), uitgewerkt schema van de ruimtelijke ordening van een gebied dat groter is dan een gemeente. (e) In Nederland geeft een streekplan voor de gehele provincie of een deel daarvan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen aan. Het is het belangrijkste instrument van provinciaal ruimtelijk beleid. Een streekplan bestaat uit: 1....

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

streekplan

1 plan dat ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening door Provinciale Staten voor het hele gebied van de provincie of voor een deel ervan moet worden opgesteld en waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen wordt vastgelegd. Het streekplan dient voorts als toetsingskader voor Gedeputeerde Staten met betrekking tot de gemeentelij...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Streekplan

o. (-nen), uitgewerkt schema van de ruimtelijke ordening van een gebied dat groter is dan een gemeente. © In Nederland geeft een streekplan voor de gehele provincie of een deel daarvan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen aan. Het is het belangrijkste instrument van provinciaal ruimtelijk beleid. Een streekplan bestaat uit:...

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STREEKPLAN

o. (-nen), bebouwingsplan voor een aantal gemeenten tezamen.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Streekplan

Ook wel: gewestelijk plan. Begrip. „Een streekplan wijst, voor zoover de belangen van het gebied waarover het zich uitstrekt, dat vorderen, de bestemming aan van in dat gebied gelegen gronden” (vgl. de Ned. Woningwet van 1901 en de in 1931 nieuw ingevoegde art. 45-50). Het is de ordening van het ruimtegebruik: een doelmatige en schoone...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

streekplan

o. (-nen), uitgewerkt schema van de →ruimtelijke ordening van een gebied dat groter is dan een gemeente.

Gerelateerde zoekopdrachten