Wat is de betekenis van STREEKDORP?

2024-06-15
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

STREEKDORP

Er zijn S.en langs de weg en langs het water. Waterdorpen zijn wegdorpen geworden, naarmate het schip vervangen is door de wagen. Ca. 1700 waren Jutrijp-Hommerts en Oppenhuizen-Uitwellingerga echte S.en aan het water, zonder weg. Zeer oude S.en langs de weg op de zandgrond bij parallelverkaveling in door- of uitgaande saten. Daar kent men dan vaak...

2024-06-15
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Streekdorp

Dit dorpstype bestaat uit een langgerekte bebouwing langs hogere natuurlijke ruggen, dijken, wegen of waterwegen. Meestal wordt de oorsprong van dit dorpstype gezocht in kolonistennederzettingen, daterend uit de Middeleeuwen en de nieuwe tijd. De kolonisten vestigden zich op een relatief gemakkelijk toegankelijke strook grond of op een dijk, van wa...

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STREEKDORP

o. (-en), in een lange strook gebouwd dorp.

2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Streekdorp

➝ Dorp.

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

streekdorp

('stre;ʞ) o. (-en) in een lange strook gebouwd dorp.

2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

streekdorp

o. (-en), langs een landweg gebouwd dorp zonder kern.

Gerelateerde zoekopdrachten