2020-04-07

streefdoel

Een streefdoel is de beschrijving van de vaardigheden in rekenen en wiskunde die een kind aan het eind van de basisschool ontwikkeld moet hebben om te kunnen doorstromen naar het vmbo (gemengde of theoretische leerweg) of naar havo/vwo. De streefdoelen zijn geformuleerd door de commissie Meijerink in het rapport ‘Doorgaande leerlijnen: over de drempels met taal en rekenen’.