2020-04-06

Strategische doelstelling

Aan de hand van het speelveld, de ambitie en positionering wordt de strategische doelstelling van de beoogde nieuwe activiteit geformuleerd. Dit zijn de resultaten die het nieuwe bedrijfsonderdeel moet realiseren. Een doelstelling stimuleert de betrokkenen, geeft richting aan activiteiten en biedt een raamwerk voor evaluatie en controle. De strategische doelstelling heeft een lange houdbaarheidsdatum en expliciteert wat het management met de geplande bedrijfsinvestering wil bereiken. Veel bedri...