Wat is de betekenis van Stoommachine-rekening?

1910
2023-01-29
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Stoommachine-rekening

Stoommachine-rekening - wordt gedebit. voor de koopsom der stoommachine(s) en alle belangrijke vernieuwingen. Zij wordt gecredit, voor de opbrengst van oude, voor het bedrijf ongeschikt geworden stoommachine(s), alsmede (in dit geval) voor het totale afgeschreven bedrag op zulke machine(s), waarvoor dan de Verl. en Winst-rekening debet wordt, terwi...

Lees verder