Wat is de betekenis van stola?

2020
2021-09-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

stola

Het begrip stola heeft 2 verschillende betekenissen: 1) damessjaal. lange, brede sjaal die door dames, in het bijzonder in combinatie met een avondjurk, om de schouders wordt gedragen. 2) stool. brede, met lange einden afhangende band, die een rooms-katholieke priester, een diaken, een pastoraal werkende of een geestelijke van een an...

Lees verder
2019
2021-09-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stola

stola - Zelfstandignaamwoord 1. omslagdoek, brede halsdoek De rijke dame droeg een fraaie stola rond haar hals.

Lees verder
2002
2021-09-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

stola

Een stola is een lange sjaal; oorspr. een tot de voeten reikend, deftig kleed.

1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Stola

brede sjaal; zie stool; Romeins vrouwenkleed

1981
2021-09-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

stola

1. lange, brede band die de priester over de schouders draagt gedurende de liturgische dienst; 2. brede, lange sjaal voor vrouwen, veelal bij avondkleding zonder mouwen gedragen. Het materiaal kan ook bont zijn.

Lees verder
1955
2021-09-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

STOLA

of stool is een lange strook stof in een van de liturgische kleuren, door bisschoppen, priesters en diakens als liturgisch onderscheidingsteken gedragen. In het midden en veelal ook aan de beide uiteinden is een kruisje geborduurd. De diaken draagt de stola over de linkerschouder, terwijl de uiteinden onder de rechterarm met elkaar verbonden zijn....

Lees verder
1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

STOLA

(Lat.), v. (-’s), stool (zie ald.).

1948
2021-09-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

stola

(Lat.) stool, v. (eig. lang opperkleed voor vrouwen) brede, laag afhangende schouderband v. R.K. priesters.

1933
2021-09-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Stola

stool, 1) b/d oude Rom. d/d vrouwen gedragen opperkleed met afhangenden sleep; 2) b/d R.K. en i/d Anglikaansche Kerk, lange, smalle band of strook, met franje afgezet, d/d geestelijke over de schouders en om den hals gedragen.

Lees verder
1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stola

(Lat.) of stool is een liturgische eeresjerp. In het Westen (ook: orarium) alleen toegestaan aan dragers der hoogere orden: diakonaat, priesterschap en episcopaat. Zij is ontstaan in het Oosten. Waaruit de s. in haar tegenwoordige gedaante zich ontwikkelde, is nog niet volledig opgehelderd. Symbool van het juk des Heeren (Pontificale Romanum: De Or...

Lees verder
1928
2021-09-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Stola

heette bij de oude Romeinen het bovenkleed, dat door de deftige, gehuwde vrouwen werd gedragen. Het hing rondom van den hals tot de voeten af en er kon nog een rand, de z.g. instita, aan gehecht worden, die van achteren een sleep vormde. De stola had korte mouwen. Bij huiselijke bezigheden, als de lange stola hinderlijk kon zijn, namen de dames haa...

Lees verder
1926
2021-09-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Stola

is de naam van een lang, tot op de enkels hangend kleed, dat door gehuwde Romeinsche vrouwen gedragen werd. Om het middel werd dit kleed met een gordel bijeengehouden. Van onder was dit kleed van een rand van andere kleur omgeven. Thans geeft men den naam stola aan het plechtgewaad der Roomsche geestelijken, dat vervaardigd wordt van witte zijde en...

Lees verder
1922
2021-09-20
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Stola

Een stola was oorspronkelijk bij de Romeinen een tot aan de voeten reikend kleed met mouwen en was bij aanzienlijke personen versierd met stroken van gouden of purpere stof en een breeden zoom onderaan. Later was het de naam van den koorrok, dien de R.-Kath. geestelijken bij plechtige feesten droegen. Thans is de stola of stool een lange band, die,...

Lees verder
1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stola

Stola - (Lat.), het bovenkleed eener Rom. dame, dat rondom tot op de voeten afhing en waaraan nog een rand (instita) kon worden gehaakt, die van achteren een sleep vormde; zij had korte mouwen. Voor het gemak werd bij huiselijke bezigheden het kleed met een gordel (cingulum) opgeschort. Aan meretrices en wegens echtbreuk veroordeelde vrouwen was he...

Lees verder
1910
2021-09-20
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Stola

Stola - het bovenkleed eener rom. dame, dat rondom tot op de voeten hing en waaraan nog een rand, instita, kon gehaakt worden, die van achteren een sleep vormde. De stola had korte mouwen. Aan meretrīces en adulterii damnatae was het dragen der stola ontzegd; deze waren verplicht zich in het openbaar in de toga te vertoonen. Daar bij huiselijke bez...

Lees verder
1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stola

Stola - v. (-’s), zie STOOL.

1870
2021-09-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Stola

Stola is de naam van een lang, ruim tot op de hielen neerhangend kleed, hetwelk door de deftige Romeinsche vrouwen (matronae) en ook door den pontifex maximus gedragen werd. Thans geeft men dien aan het plegtgewaad der R. Katholieke geestelijken, dat, van witte zijde of eene zilverstof vervaardigd en met drie kruisen voorzien, bij de priesters van...

Lees verder
1864
2021-09-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

stola

stola - stool, v. (stolaas), (r.k.) koorkleed (der priesters)