Synoniemen van Stof

2019-12-09

Stof

Stof en as, iets van weinig waarde; iets vergankelijks. Stof en as zijn bekende bijbelse beelden voor iets dat van weinig waarde is, aards en dus vergankelijk is. Dit is heel duidelijk in Genesis 18:27, ‘En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben’ (NBG-vertaling; de NBV heeft hier ‘hoewel ik niets dan stof ben). Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Genesis 18:27. Abraham antwoorde ende seide. Och siet ic heb mi onderwonnen te spr...

2019-12-09

Stof

Stofdeeltjes of kleine zanddeeltjes die in de lucht schijnen te zweven en enige tijd voor de waarneming door een stofstorm of een zandstorm zijn opgewaaid. De stof- of zanddeeltjes zijn met het blote oog te zien. Zie ook: heiigheid Zie ook: lithometeoor Zie ook: rook

2019-12-09

Stof

Voorbeelden van stoffen zijn, suiker, water, olie en messing. Alle stoffen hebben kenmerkende eigenschappen.

2019-12-09

stof

stof - Zelfstandignaamwoord 1. materiaal, chemische verbinding 2. weefsel, textiel stof - Zelfstandignaamwoord 1. heel kleine deeltjes stof - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van stoffen ♢ Ik stof 2. gebiedende wijs van stoffen stof! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van stoffen stof je?

2019-12-09

stof

stof - zelfstandig naamwoord 1. heel kleine droge deeltjes die overal neerdalen ♢ bovenop de boekenkast lag veel stof 1. dat deed veel stof opwaaien [veroorzaakte veel opschudding] 2. voor iemand door het stof kruipen [heel onderdanig zijn, alles voor hem doen]

 • 2019-12-09

  Stof

  Stof - is in de atmosfeer steeds aanwezig, opgewaaid van den bodem of door denrook uit schoorsteenen er in gebracht. Het in de atmosfeer aanwezige s. maakt de lucht dikwijls ondoorzichtig en troebel, vooral in de onderste lagen. Bij sommige weersgesteldheden treft men op 1000 a 2000 M. een scherpe scheiding van met s. verontreinigde en minder s. bevattende lucht aan en ziet mgn deze van uit den ballon of het vliegtuig als een scherpe horizon, terwijl de eigenlijke horizon in de wazige lucht niet...

  2019-12-09

  Stof

  zie Materie.

  2019-12-09

  stof

  stof - Fijne, droge materiaaldeeltjes die als het resultaat van desintegratie worden beschouwd.

  2019-12-09

  Stof

  1° (Wijsbeg.) Onder s. verstaat men datgene, wat naar zijn wezenheid opgebouwd is uit een tweevoudig beginsel: een beginsel van bepaalbaarheid en een beginsel van bepaaldheid (➝ Stof-en-vormleer). Het wezen van de s. is dus niet de uitgebreidheid. Uitgebreidheid of het hebben van deelen buiten deelen eischt iets, dat deelen kan hebben. Daarom is, volgens Aristotelisch-Thomistisch inzicht, de uitgebreidheid een eigenschap van de stof. Th. v. d. Bom. 2° (Natuurk.) Stof of materie is dat...