Wat is de betekenis van Stinkende gouwe?

2024-06-17
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

STINKENDE GOUWE

(Chelidónium mdjus). Plant die vooral groeit op vochtige, beschaduwde, enigszins ruderale plaatsen, bijv. in bossen, verwaarloosde tuinen en parken, braakliggende terreinen e.d. In Zeeland minder algemeen dan elders in Nederland. Groeit hoofdzakelijk in de binnenduinrand en hier en daar in steden en dorpen.

2024-06-17
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Stinkende gouwe

(Chelidonium majus): verse plant als levermiddel. Krampstillend bij galkoliek. De gedroogde plant is minder werkzaam. ½ ¾ g in aftreksel. Het beste als tinctuur van de verse plant, 5 druppels.

2024-06-17
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

STINKENDE GOUWE

(Fr.: helersblêd). Plant. Vooral bij woningen, onder heggen e.d. Op de klei sporadisch.

2024-06-17
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Stinkende gouwe

Chelidonium majus I,., is een overblijvende, kruidachtige plant met geel melksap, die in Ned. algemeen voorkomt tussen kreupelhout en langs heggen.

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Stinkende Gouwe

(Chelidonium majus), sierlijke plant uit de Papaverfam. Diep ingesneden bladeren. Oranje melksap, vroeger gebruikt tegen oogziekten; oranje-gele bloemen. Mieren verspreiden de zaden.

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Stinkende gouwe

(Chelidonium majus L.) is de naam van een in Nederland, Europa en Midden- en Noord-Azië algemene, overblijvende, tot 90 cm hoge plant met oranje melksap, tere, verspreid behaarde, van onderen blauwgroene, geveerde tot veerspletige bladen en schermen gele bloemen met 2 kelkbladen, 4 kroonbladen, veel meeldraden en een tot een hauwvormige...

2024-06-17
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Stinkende gouwe

papaverachtige plant met gele bloemen en blauwgroene bladeren; in Ned. algemeen.

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Stinkende gouwe

(Chelidonium maius), een overblijvende plantensoort van de fam. der papaverachtigen, komt in het geheele N. halfrond voor tusschen kreupelhout en op ruigten. De bladeren zijn vinspletig tot gevind, de gele bloemen met vier kroonbladeren staan in schermen. De plant heeft een oranjegeel, scherp melksap. Bouman. Stinkende kamille (Anthemis cotula),...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Stinkende gouwe

Stinkende gouwe - volksnaam voor Chelidonium majus.