Wat is de betekenis van stilstaan?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stilstaan

stilstaan - Werkwoord 1. (inerg) niet in beweging zijn Die klok heeft al lange tijd stilgestaan. 2. (inerg) ~ bij aandacht aan iets schenken Ik heb er eenvoudigweg niet bij stilgestaan.

Lees verder
2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stilstaan

stilstaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: stil-staan 1. het je bewust zijn, het in de gaten hebben ♢ ik had er niet bij stilgestaan wat dat betekende 2. niet verder lopen ♢ het kind stond pl...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

stilstaan

(stond stil, heeft stilgestaan), 1. staan zonder beweging: hij kan geen ogenblik —; 2. in rust zijn: de tijd staat niet stil, verloopt onweerhoudbaar; (fig.) bij een zaak -, er enige tijd over denken of spreken; 3. zich niet ontwikkelen; 4. daar staat mijn verstand bij stil, dat kan ik niet begrijpen.

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

STILSTAAN

(stond stil, heeft stilgestaan), (onoverg.) 1. staan zonder beweging: hij kan geen ogenblik stilstaan; — zijn mond staat geen ogenblik stil, het is een eerste babbelaar; het uurwerk staat stil; de bel staat niet stil, er wordt telkens gebeld; 2. in rust zijn door liet nalaten van voortgaan: laat ons niet langer...

Lees verder
1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stilstaan

Stilstaan - (stond stil, heeft stilgestaan), staan zonder zich te bewegen of te verroeren: hij kan geen oogenblik stilstaan; — zijn mond staat geen oogenblik stil, het is een eerste babbelaar ; — niet verder gaan, ophouden te loopen : het uurwerk staat stil; — de tijd staat nooit stil, gaat altijd verder; — (fig.) daarbij...

Lees verder