Wat is de betekenis van Stichtingskosten?

2024-07-16
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Stichtingskosten

Stichtingskosten is het totaal aan kosten van het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouwwoning.

2024-07-16
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

stichtingskosten

alle kosten die gemaakt moeten worden voor de totstandkoming van een gebouw: naast bouwkosten ook kosten voor het verkrijgen van een bouwterrein, kredieten enz.

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)