Wat is de betekenis van Stichting Natuur en Milieu?

2024-07-16
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Stichting Natuur en Milieu

landelijke, particuliere organisatie voor natuur- en milieubescherming, opgericht in 1972 en gevestigd te Utrecht. Natuur en Milieu werkt samen met een aantal (‘aangesloten’) zusterorganisaties, waaronder de elf provinciale milieufederaties, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Landelijke Vereniging tot Behoud...

2024-07-16
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

Stichting Natuur en Milieu

is het samenwerkingsverband van vier landelijke organisaties op het gebied van natuurbehoud en milieubeheer, gevestigd, Donkerstraat 17. 3511 KB Utrecht. Tel. 030-331328. Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, Stichting Centrum Milieuzorg, Vereniging tot Behoud...

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Stichting natuur en milieu

Ned. particuliere instelling op het gebied van natuurbehoud, milieubeheer en landschapsbescherming, opgericht op 15.6.1972, gevestigd te Utrecht. De stichting heeft tot doel: 1. het kritisch volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met provinciale en landelijke organisaties en wordt ook opgetreden als gesp...