Wat is de betekenis van Stéphanus?

2020
2022-08-19
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Stéphanus

Zie Stefanus

1964
2022-08-19
voornamen

Voornamenboek

Stephanus

m -> Stefanus (Ook Du.).

1958
2022-08-19
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

STEPHANUS

Een der eerste met name bekende klokkengieters in Frl. Werkte voor 1350. Van hem o.a. een der klokken uit de Martinikerk te Bolsward (nu op het stadhuis) en klokken uit Itens, Eagum, Wirdum, Goïnga en Genum. zie Klok.

Lees verder
1949
2022-08-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Stephanus

(Frans: Estienne of Etienne), vermaard Frans boekdrukkersgeslacht te Parijs, sinds 1552 te Genève. Bekend is vooral Robert (1503-1559), die o.m. het Gr. Nieuwe Test. uitgaf met varianten; de 3e druk, de z.g. editio regia (1550), biedt in hoofdzaak de latere textus * receptus; de 4e druk (1551) heeft de eerste versindeling.

Lees verder
1947
2022-08-19
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stephanus

eerste diaken-martelaar, werd met zes andere diakens door de twaalf apostelen aangesteld en was een ijverig verkondiger van het evangelie. Hierom werd hij door een dweepzieke menigte vastgegrepen en gestenigd, terwijl Saulus, de latere Apostel Paulus, de klederen van zijn beulen bewaakte. Deze herinnerde daaraan na zijn bekering, en noemde Stephanu...

Lees verder
1933
2022-08-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Stephanus

naam v. verschill. → pausen en vorsten: 1) S. I, stichtte ± 1000 het Hong. koningschap (Stephanuskroon); 2) S. I Namanja, stichtte den Servischen staat (± 12e eeuw); 3) S. Bathory (1533/1586), v. 1575/’86 koning v. Polen.

Lees verder
1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stephanus

Stephanus - Gr. krans of kroon, mogelijk met dezelfde beteekenis als Stephanus, eigennaam van een der zevenen of armverzorgers in den eersten Christenkring te Jeruzalem. Hij was een van de Grieksche Joden of Hellenisten. Door zijn vrijmoedig optreden tegenover Joodsche tradities werd hij de eerste martelaar, die als godslasteraar gesteenigd werd om...

Lees verder
1910
2022-08-19
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Stephanus

Stephanus - Στέφανος, beeldhouwer te Rome, uit de 2de helft der eerste eeuw.

1870
2022-08-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Stéphanus

Stéphanus, eigenlijk Etienne, is de naam van een geslacht van boekdrukkers en geleerden te Parijs. De merkwaardigste leden zijn: Robertus Stéphanus, geboren te Parijs in 1503. Hij oefende zich in de kennis der oude talen en kwam in 1524 aan het hoofd eener boekdrukkerij, omstreeks het jaar 1500 door zijn vader Henri te Parijs gesticht. Hij bezorgde...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten